Създаването на приятелства е изключително важен аспект от живота на хората. То влияе положително върху тяхното здраве.

 

Хората са социални същества, които се нуждаят от различни контакти, за да оцеляват.


 

Множество изследвания показват, че в еволюцията различните социални взаимодействия имат основна роля за оцеляването на хората.

 

В своето развитие човек създава социални връзки – работи заедно с други, споделя храната си с тях и си помагат по различни начини, за да се чувстват сигурни и защитени.

 

Социалните връзки между хората са съществена част за тяхното добро здраве и благополучие. Човек се нуждае от тях, за да оцелее и да се развива, точно както има нужда от храна, вода и кислород.

 

Децата се сприятеляват много по-лесно от възрастните. Позитивите от детските приятелства обаче, остават с хората и в зряла възраст.

 

Проведено е изследване, в което са проследени момчета до тяхното навършване на 32 години. Установено е, че тези, които са имали много приятели в детството си, в последствие имат по-ниско кръвно налягане и е по-вероятно да имат здравословно тегло от тези, които са били по-малко общителни като деца.

 

Не само близките приятелсвтва влияят позитивно върху здравето на хората. Човек може да получи позитивите от социален контакт във всеки един момент от своя живот, без значение от неговата възраст.

 

Според друго проучване самотата може да бъде причина за появата на психиатрични разстройства, като депресия, разстройства на личността, употреба на алкохол, нарушения на съня, както и да доведе до редица физически здравословни проблеми.

 

Следователно при социализиране и изграждане на приятелства, хората предотвратяват появата на тези негативни ефекти от самотата.

 

Ползотворните приятелства създават силно чувство за свързаност и подкрепа, смекчават чувството на самота и допринасят както за удовлетворението от живота, така и за самочувствието на човека.

 

Социалната изолация и самотата имат еднакво отрицателно въздействие върху здравето каквото се получава в резултат на затлъстяване, липса на физическа активност и пушене на 15 цигари на ден.

 

Дори и кратките моменти на контакт между хората, чрез кратко телефонно обаждане например, могат да намалят чувството на самота, безпокойство и депресия и да осигурят положително влияние на мозъка на човека.

 

Референции:

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0956797617746510

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186413

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4225959/