Всеки забравя по нещо от време на време. Някои деца обаче изглежда забравят на мига това, което току-що са прочели или са били помолени да направят. Това може да бъде много натоварващо, не само за децата, но и за родителите, които непрекъснато им повтарят и напомнят.

 

Има много причини децата да не запомнят добре, включително уморастрес или липса на сън. Непълноценното хранене и дългото време пред екран също имат негативно въздействие върху паметта.


 

Когато учат децата използват работната си памет през цялото време, независимо дали решават задачи по математика или учат урока си по история.

 

Силната памет обаче не е нещо, с което хората се раждат – подобно на други умения и тя се усъвършенства, колкото повече се използва.

 

Опознайте възможностите на детето

 

Забележите ли, че детето се разсейва по-често, може да е знак, че е достигнало предела на силите си и има нужда от почивка. Помогнете му, като създадете рутина за почивка и учене. Разделянето на информацията на по-малки „хапки“ също подпомага запомнянето. Не е случайно, че петолинието има само пет линии, а в телефонните номера има тирета между групите от цифри. По-лесно е да се запомнят групи от няколко числа или ноти, отколкото дългия низ от информация.

 

Направете ученето по-вълнуващо

 

Посетете заедно библиотеката и потърсете книги и енциклопедии на различни теми, свързани с учебния материал и интересите на детето. Можете също да посетите музей или художествена галерия. Или поканете детето да обясни урока на вас, свой приятел, братче или сестриче.

 

Създайте рутина

 

Когато автоматизираме една дейност, тя вече не се нуждае от работна памет, за да тече. Рутината помага за това. Намерете рутината, която работи за детето, и се придържайте към нея. Например, детето може да започва всеки ден с най-трудния за него предмет и да си прави почивка от 10-20 минути между всяко домашно.

 

Кажи го на глас или го нарисувай

 

Когато децата трябва да запомнят нещо, нека да го разкажат на глас, изпеят или нарисуват. Използвайте цветни маркери, за да подчертавате важните пасажи. С помощта на цветни лепящи се листчета детето можете да направи цветово кодиране на ключовата информация. Нека детето да чете на глас записките си и уроците от училище, а след това да разкаже на глас, като си помага с гледане. Това е един от най-старите трикове, който е съществувал още преди писането, когато пътуващите артисти са запомняли стиховете от омировата Илиада наизуст. Флаш картите с термини, дефиниции, изображения, също помагат за запомнянето.

 

Списъци, дневници и органайзери

 

Не е нужно всичко да се запомня. Списъците със задачи и органайзерите освобождават работна памет и улесняват децата в запомнянето на важната информация. Помогнете на детето да придобие навика да си записва важна информация – задачи, идеи, домашни, домакински задължения, дати за събития.

 

Активно учене с преживяване

 

Направете ученето по-ангажиращо за детето, като обсъждате различни теми, питате го какво мисли по тях и го насърчавате да дава свои примери, които свързва с личния си опит. Когато отговарят на въпроси по дадена тема, децата запазват информацията в съзнанието си по-дълго, развиват умения за критично мислене и подобряват паметта си.