В света, в който живеем за много от хората става все по-трудно да се свържат с другите и със себе си. Важен фактор, за да сме свързани, е емоционалната интелигентност. Когато говорим за щастие и успех във взаимоотношенията, кариерата и личните цели, емоционалната интелигентност е също толкова значима, както и интелектуалните способности. Имаме нужда от емоционалната интелигентност, за да превърнем намеренията в действия, за да взимаме информирани решения за важните за нас неща, да се свързваме с другите хора по продуктивен и подхранващ начин.
 
Емоционалната интелигентност е способността да определяме, използваме, разбираме и управляваме своите емоции по позитивен начин, за да намалим стреса, да общуваме ефективно, да сме съпричастни към другите, да преодоляваме предизвикателствата и разрешаваме конфликтите. Емоционалната интелигентност също ни позволява да разбираме и зачитаме емоционалните преживявания на останалите. През повечето време това е невербален процес, който повлиява мисленето ни и начина, по който се свързваме с другите хора.
 
Емоционалната интелигентност се различава от интелектуалните способности, по това, че се научава, а не е вродена. Можем да се научим на тези умения по всяко време в живота, затова емоционалната интелигентност е нещо, което всеки може да развие. Важно е че има разлика между това да разбираме какво е емоционалната интелигентност, и да я прилагаме на практика в живота си. Само защото знаем, че трябва да правим нещо, не значи, че го правим, особено когато сме претоварени емоционално и стресирани. За да променим поведението си така, че да сме устойчиви на стрес, е важно да се научим да преодоляваме стреса в момента, и да сме осъзнати във взаимоотношенията си.
 
Емоционалната интелигентност има четири елемента: 
  • Себеосъзнатост – способност да осъзнаваме своите емоции и как влияят на мислите ни и поведението. Да знаем своите силни и слаби страни и да имаме самочувствие.
  • Себеуправление – да контролираме своите импулсивни чувства и поведения, да управляваме емоциите си позитивно, да поемаме инициатива, да изпълняваме задълженията си и да се адаптираме към промените.
  • Социална осъзнатост – да разбираме емоциите, потребностите и проблемите на другите хора, да усещаме емоциите на другите, да се чувстваме комфортно в социални ситуации, да осъзнаваме динамиката в група или организация.
  • Управление на връзките - да знаем как да развием и поддържаме добри взаимоотношения, да общуваме ясно, да вдъхновяваме и повлияваме другите хора, да работим добре в екип, и да управляваме конфликтите.
 
Защо емоционалната интелигентност е толкова важна? Най-успешните и доволни хора не са най-умните. Сигурно познавате хора, които са научни гении, но социалните им умения куцат и не са толкова успешни на работа или в личните връзки. Коефициентът на интелигентност не е достатъчен сам по себе си, за да сме успешни в живота. Той ще ви помогне да влезете в университет, но емоционалната интелигентност е отговорна да се справите със стреса и да издържите изпитите. EQ и IQ работят в тандем и са най-ефективни, когато се допълват взаимно.
NEWS_MORE_BOX
 
 

Емоционалната интелигентност повлиява: 

  • Представянето в училище и работа. Емоционалната интелигентност може да ви помогне да координирате социалната комплексност на работното място, да водите и мотивирате другите, да изпъкнете в кариерен план. Много компании  при избор на кандидати за работа, разглеждат емоционалната интелигентност като важна част, също както и техническите умения и използват тестове за EQ преди да наемат служител.
  • Физическото здраве. Ако не можете да управлявате емоциите си, вероятно не се справяте със стреса. Това може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Неконтролираният стрес, може да повиши кръвното налягане, да потисне имунната система, да повиши риска от инфаркт и инсулт, да допринесе за стерилитет, и да ускори остаряването. Първа стъпка за подобряване на емоционалната интелигентност е да се научим как да преодоляваме стреса.
  • Психичното здраве. Неконтролираните емоции и стрес могат да повлияят и психичното здраве, правейки ви податливи на тревога и депресия. Ако не можете да разберете, управлявате и да сте в комфорт с емоциите си, има риск да нямате устойчиви взаимоотношения и да се чувствате самотни и изолирани.
  • Взаимоотношенията. Като разбирате и контролирате своите емоции сте способни по-добре да изразявате как се чувствате и да разбирате чувствата на другите хора. Това ви позволява да общувате по-ефективно и да имате стабилни взаимоотношения, както на работа така и в личния живот.