Децата започват да си служат с лъжа още в предучилищна възраст, т.е. някъде между две и четири години. „Не счупих аз чашата!“, „Ваня изяде бонбоните, не съм аз.“, „Не съм взел моливите на Гошко, той ми ги даде.“ Това са най-обикновени примери за лъжите, които произнасят децата. Когато родителите разберат, че децата им са започнали да произнасят макар и дребни лъжи, започват да се притесняват.

 

Децата лъжат по различни причини. Необходимо е да разберем причината, поради която детето лъже. Има ли конкретна цел? Иска ли да постигне нещо? Иска да прекрие някоя беля или постъпка, защото се страхува от реакцията Ви?


 

Малките деца обикновено лъжат, когато се чувстват зле от нещо, което са направили и вярват, че лъжата ще им помогне да избегнат последствия като наказание. Когато детето се страхува от много тежко наказание, то може да използва лъжата с надеждата да „избяга“, дори временно, или да „намали“ наказанието.

 

Често малко дете лъже, не с цел да заблуди другите, а защото това е начин да покаже, че не е искало да го направи и да намали вината си. Първите лъжи на малките деца обикновено са по-комични, отколкото ефективни, тъй като знаят, че могат да заблудят другите, но не са разработили начин да го направят правилно. 

 

Някои деца имат доста богато въображение и намират начини да го показват.  Целта, когато се опитваме да се справим с лъжите на малките деца, не трябва да бъде да наказваме, а да ги научим на разликата между фантазия и лъжа и да им помогнем да разберат защо е важно да кажат истината. 

 

Много е важно да се знае, че етапът на развитие на детето обикновено определя мотивациите, които го водят да лъже. Ето защо е необходимо родителите да приемат сериозно възрастта му през цялото време.

 

Детето между 3 и 6 години например е в етап на развитие на въображението си. На този етап то се сблъсква с реалност, която може да не разбере или която все още може да го плаши. В опита си да разбере тази реалност и да я обясни със собствените си думи и през своя опит детето често казва неща, които не са верни, които не бих категоризирала като лъжа. На този етап детето със сигурност не лъже съзнателно с цел да заблуди възрастните. Въображението на този етап от неговата възраст играе съществена роля, докато истината и лъжата се преплитат в света на детето и се объркват. Например много пъти малките деца разказват нещо, сякаш са го преживели сами, когато всъщност се отнасят до нещо, което са видели в съня си.

 

Важно е също така да се знае, че на тази възраст тенденцията към лъжа може да се прояви заедно с някои важни събития, които могат да повлияят на развитието на детето, като например раждането на друго дете, първия ден в детската градина, раздяла на родителите.

 

След шестгодишна възраст децата могат да различават истинското от въображаемото. Следователно те знаят кога лъжат и кога са честни. Използвайки лъжи, те обикновено търсят следното: 

 

  • Да избегнат неприятните последици от дадено деяние;
  • Да предизвикат вниманието на своите родители;
  • Да тестват границите им;
  • Да събудят интерес към себе си;
  • Да бъдат приети от групата, към която искат да принадлежат.

 

Когато детето лъже на тази възраст, родителите определено трябва да търсят мотивите, които стоят зад това поведение. Случвало се е в кабинета ми родители често в гнева си да говорят лошо за детето, наричайки го лъжец, налагат наказания, дори и да си послужат с физическо наказание.

 

Подобно противодействие няма положителен ефект. Това със сигурност не помага на детето да се научи да се държи по-добре. Освен това ефектът ще е причинен от чувството на страх, в резултат на което детето няма да има доверие в родителите си и в същото време се засилва негативният образ за себе си. Най-вероятно то ще продължи да лъже, от една страна, защото оттук нататък той ще се страхува от наказание, а от друга - да докаже точно това, в което вярват родителите му за него, тоест, че е „лъжец“.

 

За да могат родителите да помогнат на детето да спре подобно поведение, те трябва да развият правилна комуникация и добри отношения с него.

 

Но от гледна точка на развитието, лъжата на детето е първият знак, че то е развило осъзнаване, че другите хора около него имат различни желания, чувства и вярвания от него.