Преди дни се публикуваха резултати на проучване, което изследва дългосрочния ефект на развода при децата, когато те вече са възрастни и това дали разтрогването на връзката между родителите им влияе върху взаимоотношенията им с интимните партньори.


Резултатите са някак ясни, не неочаквани, и донякъде противоречиви. Да, действително разводът оказва въздействие на психиката при детето и оставя следа във формирането му като личност, което неминуемо рефлектира и в поведението му при контатите с противоположния пол по-късно в живота. Според изследователите колкото в по-невръстна възраст на детето се е случил разводът на родителите, толкова по-вероятно е то като възрастен да се чувства несигурно в интимния си живот.

Това обаче е относителен извод, тъй като според коментиращите данните експерти, децата не „пренасят“ успеха или неуспеха от връзката на родителите си върху своята, въпреки че тези, чийто родители са се развели преди навършването на 5-годишна възраст, са по-несигурни в живота.

За качеството на интимната връзка играят множество фактори, като разводът на родителите е един от многото, смятат специалистите, и неговият ефект се проявява избирателно, което означава, че може да бъде компенсиран. Нещо повече, понякога разводът е събитие с положителен знак по отношение развитието на детската личност, тук значение има каква среда се изгражда преди и след прекратяване на бракосъчетанието.


Много по-важно е според специалистите да се изгради пълноценна връзка между родителя и детето. Когато детето е сигурно в обичта на родителя си, получава нужното внимание от него, се и изграждат взаимоотношения, основани на доверие. В това отношение, бащите се оказва, че трябва да положат малко повече усилия за изграждане на пълноценна връзка с децата си, независимо дали са разтрогнали връзката или не с майката на децата си.

Именно качеството на връзката между бащата и детето играе роля за личностното изграждане на детето и определя неговото поведение с другите, тоест ако личностна черта е липсата на самоувереност при някого, то може да се предположи липсата на присъствие или формално такова на бащата в семейството, се прави извод от друго проучване, поместено в сп. Personality and Social Psychology Bulletin.


NEWS_MORE_BOX


Въобще разводът на родителите има много повече отношение върху връзката между родителите и децата, отколкото върху взаимоотношенията на децата с техните интимни партньори. Логично е, че дефицит във взаимоотношенията се наблюдава между детето и родителя, който не живее с него.
Дори и това твърдение може да се оспорва, коментира резултатите от изследването си Р. Крис Фейли, професор по психология от Университета на Илинойс в Ърбана-Шампейн, САЩ. Основно значение има колко време родителят прекарва заедно с детето или какво е отношението му към него, тоест дали контактите му с детето са пълноценни.  

Несъмнено с изследването се потвърждава, че разводът на родителите има ефект върху бъдещото на детето, но в същото време тези ефекти са ограничени, обобщава и Омри Джилат, ас. професор по социална психология в Университета на Канзас.


Едно е ясно, без да се омаловажава ефекта му върху личността на детето, разводът не влияе на  бъдещите му взаимоотношенията.

Ако се случва развод, то родителите трябва да имат едно на ум – да го направят по цивилизован начин, така че да не травмират децата си, които са създали с любов, е посланието, което отправят психолозите в изказванията си.

Иначе в двете изследвания, на базата на които се извеждат тези изводи, участват близо 15 000 души. При първото се изчислява, че родителите на повече от 1/3 от всички 7335 участници са разведени. При второто, в което влизат 7500 души, чиито родители са разведени, се отчита, че 74% от тях са отгледани от майките си, 11% от бащите си и останалите от други наставници.