Здравословните взаимоотношения изискват усърдността и усилията и на двамата партньори. Здравословните романтични взаимоотношения са от изключително значение за цялостното ни благосъстояние. Когато се намираме в токсична връзка, душата ни страда, страда и тялото ни, съответно нарушава се благополучието ни, което оказва влияние на ежедневното ни функциониране. Романтичните отношения се базират на честност, уважение, доверие, разбиране и открита комуникация. Разбира се, няма как да пропуснем и привързаността като основен компонент, но тя не би могла да съществува без другите посочени компоненти.


Доверието между партньорите се базира на отношението им един към друг. Изгражда се чрез споделяне на неща един за друг и взаимно саморазкриване. Саморазкриването предполага и честност и откровеност. Но то не се случва още на първа среща. Или поне не в пълна степен. Разкриването е процес, защото, за да се разкрием, означава да можем да си позволим да сме до известна степен уязвими, което предполага известно наличие на доверие. Като колело е. Доверието повишава саморазкриването, а то от своя страна повишава доверието. Саморазкриването е важен градивен елемент на интимността. 


Способността да се доверим до много голяма степен зависи от стила ни на привързване – нещо, което се развива в детството и е резултат от комбинацията на различни фактори, миналите връзки, както и целия житейски опит. Здравословните партньорски взаимоотношения предполагат сигурен тип привързаност на партньорите. Това означава, че те притежават адекватна и релевантна положителна самооценка и се чувстват комфортно да споделят чувствата и преживяванията си със своя партньор. Те се чувстват емоционално обгрижени и емоционалните им нужди са задоволени. Партньорите със сигурен тип на превързване успяват да изградят емоционална близост помежду си, чувстват се сигурни в любовта на партньора и връзката е хармонична.Хармоничната връзка означава, че и двамата партньори се намират на един и същ житейски етап, имат едни и същи приоритети и цели. Знаят какво искат да постигнат в живота и се ангажират съвместно за постигането на тези цели. Те вървят по общ път и гледат в една посока. Партньорите уважават взаимно семейните връзки и приятелства. Въпреки че е важно да отделят време и за семейството и приятелите, също така е важно да поддържат здрави граници между тях и партньора като единица, отделена от други близки взаимоотношения.


В здравата и хармонична връзка партньорите прекарват качествено и пълноценно време заедно, но зачитат и правото на другия на лично време. Дори във всяка здрава връзка всеки един от партньорите се нуждае от лично пространство и грижа за себе си и извън връзката. Така всеки запазва собствената си идентичност. Като цяло пространството осигурява емоционална яснота, възможност да се погрижим за нашите специфични нужди и усещане за индивидуалност, от което всички имат нужда. Здравата любов вдъхновява партньорите един от друг. Също така те взаимно се подкрепят и насърчават да се развиват.


Партньорите със здрави хармонични взаимоотношения общуват помежду си с разбиране и приемане. Дори и да се появи конфликтна ситуация, те притежават способността да изразяват мнение без да засегнат другия и заедно да намерят компромисно решение, което да е удовлетворяващо за всички. Това предполага висока емоционална интелигентност и съответно притежаване на умението за асертивен начин за разрешаване на конфликтите. Ясната комуникация не е само говорене един с друг. Тя включва и изслушване и разбиране. Това се случва, когато всеки от партньорите дава необходимото пространство на другия да се изказва, без да бъде прекъсван. 


Има още много компоненти, които биха могли да бъдат неизменна и важна част от здрави и хармонични взаимоотношения. Но основното е, че когато решим да обвържем живота си с някой друг, ние трябва да сме наясно, че се впускаме в едно дълго съвместно пътуваме като никой не се отказва от своята същност. Всеки запазва своята индивидуалност, но донякъде променя своята принадлежност към по-добро. Защото никой и нищо не идва само на този свят и всеки човек има осъзната или не нужда от партньор, с когото да върви заедно в живота.