Много често, когато нечий партньор проявява егоизъм, бива заклеймяван като нарцисист. Какво обаче е нарцизмът и по какво се различава от егоизма? Къде е тънката граница между това да си нарцисист и да имаш стремеж към успех?


Да, нарцисизмът може да се характеризира с патологична егоцентричност. Но той може да има и здравословни проявления. Съответно говорим за цял спектър и всеки случай е строго субективен. Доведен до крайности обаче нарцисизмът може да има пагубно влияние в различни сфери от живота и най-вече за човешките взаимоотношения.


Какво е здравословният нарцисизъм и съществува ли такова понятие?


Според психоаналитика Хайнц Кохут характеристиките на здравословните нива на нарцисизъм са самоуважение, автентична представа за собствения Аз, позитивно самочувствие, самоувереност, здравословно чувство на гордост, емоционална устойчивост. Американският психотерапевт Майкъл Кинси подкрепя теорията на Кохут и твърди, че всяка една човешка личност притежава нарцистични тенденции, които не се изразяват по един и същи начин и в еднаква степен.


В конкретика може да се обобщи, че здравословният нарцисизъм се характеризира с релевантна проява на високо самочувствие, т.е. отговарящо на действителността. Наблюдава се наличие на ценности, проява на постоянство в преследване на целите.
Психолозите споделят, че нарцисизмът е нормална фаза от развитието на детето. Това се случва обикновено около двегодишна възраст, когато се появява и усещането за Аз-а.


Всички знаем за древногръцкия мит за Нарцис, в който се казва, че той е влюбен в собственото си отражение. Ако не харесваме обаче отражението си, това ще ни попречи да се изпитваме наслада от собствената си личност. Което от своя страна ще има и негативно влияние върху светоусещането ни. Няма да можем да изпитваме удоволствие от постиженията си, от начина, по който изглеждаме, професионалните си успехи...


Здравословният, положителен нарцисизъм е важен за благофункционирането на личността. Това е способност да изпитваме радост и удоволствие от положителното ни въздействие върху другите. Способността да изпитваме задоволство от самите себе си е качество, което ни помага да се поддържаме в трудните житейски моменти. Здравословният нарцисизъм включва в себе си и умението да поставяме приоритет на собствените си нужди и да ги посрещаме независимо от външни влияния. Също не по-малко важно умение е и това за поставяне на ясни граници, отстоявайки собствените нужди. 


Когато човек се чувства уверен в собственото си ниво на постижения, това е признак на здравословен нарцисизъм. Здравите взаимоотношения изискват взаимно уважение и възхищение, а те са възможни само ако и двамата са в състояние да обичат и уважават себе си. Да можеш да се възхищаваш на другите за това кои са те и да оценяваш постиженията им е поведение, което е естествено за здравите нарцисисти, които не изпитват екстремната нужда да се състезават и сравняват с другите.


В заключение може да се каже, че наличието на нарцисизъм в здравословни граници ни прави по-успешни, защото ни помага за асертивно разрешаване на конфликти, помага ни за поддържането на по-здравословни взаимоотношения, без да пренебрегваме собствените си нужди и поддържа любовта към самите себе си.


За развитието на здравословен нарцисизъм голяма роля има семейството, в което сме расли. Основната опорна точка е здравословното емоционално развитие на детето.

 

Референции:
Kinsey, Michael (2020-06-21). "Dear Survivors of Narcissistic Abuse: Own Your Healthy Narcissism!". Mindsplain. Retrieved 2020-06-26.
Heinz Kohut, The Analysis of the Self (Madison 1971) p. 215 and p. 9