Разяснихме взаимоотношенията между майка и дъщеря и баща и син. Но за психическото благополучие на децата са еднакво важни и двамата родители. Затова ще обърна специално внимание на аспектите на взаимоотношенията между майка и син.


Проучванията сочат, че нездравословните отношения с майката в ранна детска възраст са индикация за развитие на враждебност и агресия на по-късен етап, както и чувство за несигурност в личните взаимоотношения като възрастен. Момчетата, които не изпитват сигурен тип привързаност към майките си са в пъти по-голям риск да развият поведенчески проблеми в поледствие.


Синовете получават от майките си безусловна любов, споделено време, пример за развитие на различни житейски умения.В сравнение с бащите, майките са по-топли и меки и по-търпеливо изслушват децата си. Те прекарват повече време с децата си в ранните години с оглед на това, че ползват отпуск по майчинство, за да полагат грижи за малкото дете. Благодарение на топлотата и мекотата на майката, момчетата развиват своите добри компетенции за изразяване на емоциите си. Майките възпитават емоционалната интелигентност у своите синове, а всички вече знаем колко важна е тя за по-късните благополучни взаимоотношения на вече порасналия мъж. Именно от майките си синовете се учат да разпознават, както своите, така и чувствата на другите. Близката връзка с майката води до по-голяма емоционална откритост, което от своя страна води и до умения за асертивно разрешаване на конфликти. Близките с майките си момчета в бъдеще изграждат по-добри и устойчиви взаимоотношения. Мъжете, които могат едновременно да изслушват и да изразяват емоциите си, са много по-привлекателни. И разбира се, синовете, които растат, уважавайки и обичайки майките си, са склонни да уважават и обичат други жени. Същите тези умения ще им помогнат и в кариерното развитие. 


Безусловната любов на майката към нейния син е изключително важна за развитието на бъдещия мъж. Но прекалената грижовност може в един момент да се превърне в обсебваща и контролираща. За много майки е трудно да скъсат „пъпната връв“ със своите синове. Когато детето порастне, всяка майка трябва да уцели момента, в който да пусне момчето си да поеме по собствения си път. Всяко дете има право да допусне своите си грешки и да научи житейските си уроци. Това е неизменна част от житейския път на всеки един от нас. 
Всяка майка иска детето ѝ никога да не се сблъсква със страдание и животът да протича по „мед и масло“. Но мъжките отрочета жадуват за приключения. Свръхобгрижването често поставя ограничения пред тази възможност. Токсичната връзка между майка и син е резултат от манипулативна, свръхпротективна, насилствена или контролираща майка. Подобно поведение може да има дълготрайни негативни ефекти върху психичното здраве на момчето и да повлияе изключително негативно на живота му като възрастен. Някои майки посвещават животите си на синовете си. Това е нездравословно и за двете страни. Всяка майка следва да осигури пространство за самостоятелно развитие на сина си и да не се фокусира изцяло в него. Разбира се, майката винаги  може да остане на разположение, ако момчето ѝ изпита нужда да се приюти под крилото ѝ.


Не е необходимо хората да са перфектни. Такъв идеал не бива да съществува. Добре е да дадем правото на синовете ни да се провалят от време на време и да понасят последствията от собствените си провали. Това ще ги научи и да поемат отговорност за собствените си действия и ще ги направи по-устойчиви и способни да правят сами избори. Вероятно всяка майка е разбрала, че самата тя не е перфектна. Хубаво е да умеем да признаваме грешките си пред синовете си. 


Чували ли сте мита, че мъжете си избират жени, които да приличат на техните майки? Дали е само мит това? Майката е тази, която създава представата за модела на жена у нейния син. Така че е абсолютно релевантно по-горното твърдение, че мъжете често се женят за жени, които приличат по характер и поведение на своите майки. Психически устойчивата, топлата и мека майка, разбираща и подкрепяща, съответно несъзнателно допринася за избора на бъдеща съпруга на сина ѝ.


Здравословната връзка между майка и син се основава на любов, поверителност, подкрепа, доверие, зачитане на границите и личното пространство. Не включва прилепчиво и токсично поведение.