Тревожността е неизменна спътница в живота, понякога като част от обичайния му ход, друг път -  не. Идва като неканена гостенка, заседява, а по-продължителното ѝ присъствие има неблагоприятно влияние върху личността. Тревожността може да засегне и благополучието на романтичните взаимоотношения. Симптомите на тъга, безпокойство, страх и последващите от това промени в настроението могат да се пренесат в партньорските взаимоотношения, в брака, в приятелските връзки, и те да бъдат негативно повлияни.


Прекомерните нива на тревожност могат до доведат до прекомерна зависимост от партньора. Появяват се негативни нагласи по отношение благополучието на връзката, съпътствани от съмнения, страх от отхвърленост, предвиждане на лош сценарий за развитието на тези взаимоотношения, което може въобще да не е релевантно. Прекомерното безпокойство може да замъгли обективната преценка. Лицето с повишена тревожност много по-често търси успокоение от партньора, че всичко във връзката е наред, което може да доведе до напрежение и чувство за проявя на недоверие у другия.


Някои лица с прекомерна тревожност прибягват до социална самоизолация. Те умишлено избягват да влизат във взаимоотношения, за да се предпазят от негативни чувства. У тях се е настанило вярването, че неуспехът е гарантиран. Често това се възприема за емоционална недостъпност от другите. Парадоксът е, че точно тези хора най-много изпитват нужда да се свържат с някой, но заради страха от провал, това се случва изключително трудно.Лицата с повишени нива на тревожност често се чувстват напрегнати и неспокойни. Това може да се усети от околните и дори и да искат да са от полза, те често не знаят как точно да реагират. Това от своя страна може доведе до социална дистанция. Тъй като влизането в романтични взаимоотношения често изглежда като игра с несигурен изход, винаги съществува риск от разочарование, което може да повиши още повече тревожността. Би било хубаво да се научим да посрещаме предизвикателствата, дори и с риск да не бъдем приети. Полезно би било да се работи върху повишаване на себепознанието, за да се научим как да преодоляваме затруднения.


Прекомерните нива на тревожност водят до чувство за нестабилност на взаимоотношенията. Несигурността може да доведе до избягване на разговори и несподеляне на нуждите с другия, което често се явява бомба със закъснител.  


Тези, които страдат от повишена тревожност, често проявяват свръхкритичност, контролиращо поведение, понякога стават и пасивно агресивни и раздразнителни, фрустрират се лесно. Това са все поведения следствие на наличното безпокойство.


Лицата, които имат прекомерна тревожност по отношение на връзката си, е добре да помислят как да управляват страховете си и да намерят ресурс за справяне с негативните чувства. Индивидуалната терапия и терапията за двойки могат да допринесат изключително благоприятно за подобряване на комуникацията и разбирането между партньорите. Терапевтът може да помогне за изграждане на умения за справяне с проблемите във връзката, породени от тревожността на някой от партньорите.


И още... Не фокусирайте цялото си съществуване върху романтичните взаимоотношения. Обърнете внимание и на другите сфери от живота си – лични интереси, професия, постигане на цели.