Чувствате ли се понякога неоценени във връзката с партньора ви? Има ли ситуации, в които изпитвате притеснения да споделите с партньора си вашите мисли и чувства, защото се чувствате неудобно или смятате, че ще бъдете осъдени? 


Срамът обикновено произлиза от възприятието, че правите нещо неправилно или чувствате нещо нередно. Чувството на срам може да намери място във всяка една област от живота, дори и във взаимоотношенията с партньора, като неизменно поражда проблеми, както от индивидуален, така и от общ характер. Срамът неизменно носи негативни емоции.


Перманентното чувство на срам пречи на личността да се чувства добре в индивидуален план. А ако някой не се чувства добре изначално, то той трудно може да се почувства добре и във партньорските си взаимоотношения. Води до затвореност, дистанцираност, изолация. Във връзката това често води до проблеми в комуникацията, липса на интимност, пораждане на разногласия между партньорите.Чувството на срам в една връзка може да бъде породено от липса на съпричастност от страна на партньора с вашите проблеми и чувства. Омаловажаването на чувствата ви по отношение на някои проблеми често е обезкуражаващо и обезсърчаващо. Липсата на съпричастност към вашите успехи има същия негативен ефект. И когато това се случва е съвсем нормално да заемете защитна позиция като просто не споделяте за нещата, които ви вълнуват. Това, както казахме, поражда дистанция между партньорите.


Най-сигурният начин да накараш партньора ти да се почувства засрамен е това да изнесеш проблемите извън пределите на дома. Това може да се случи на събиране с приятели, роднини, когато някой споделя на всеослушание за разногласията, сякаш търси подкрепа от околните. Това се случва често и в публичното пространство чрез постове в социалните мрежи, където обикновено заваляват коментари и от двата полюса, което от своя страна често засилва конфликта между партньорите. Някак си не е честно личната война да става публично достояние, нали?!


Любопитен факт е, че срамът при жените и мъжете има различни измерения. Обикновено жените изпитват срам, когато не могат да се справят с всичките си роли в житейски план – съпруга, майка, жена, кариера, финанси... Трудно се носят много дини под една мишница. Мъжете, в повечето случаи, изпитват чувство на срам, когато не се чувстват достатъчно силни, при проява на слабост. Някои изследвания посочват и съществена разлика в проявата на срама. Жените много по-често прибягват към самообвинение, докато мъжете в повечето случаи прехвърлят вина на някой друг. В опитите си да избягат от чувството на срам от собствената личност, мъжете често се превръщат в насилници. Но при всички срамът има физическо проявление. Всички разпознаваме сигналите – изчервяване, свеждане на поглед, свиване, разпознаваме го и по позицията на тялото.


Срамът може да е изключително токсичен за връзката. Да караме партньорът ни често да се срамува и да се чувства като абсолютен неудачник си е откровен газлайтинг (говорили сме за тази форма на насилие). Когато това се случва, партньорът обикновено е толкова ангажират да заеме отбранителна позиция, че често реалният проблем се губи някъде по трасето. Срамът, който другите поставят върху нас, постоянно разяжда самочувствието и любовта ни – към самите нас и към другите.


Срамът има тенденция да се задълбочава и влошава с времето. Преодоляването може да не е лесно, но това е здравословният път. Терапевт в областта на човешките взаимоотношения може успешно да ви помогне да се справите с негативните чувства, ситуациите, които ги пораждат и последиците от тях.