В своята психоаналитична теория Зигминд Фройд за първи път описва теорията за защитните механизми на личността, а по-късно дъщеря му Анна Фройд разширява тази теория.


В ежедневието си човек често се сблъсква с неприемливи мисли и чувства. Защитните механизми помагат за справянето с тях. Защитните механизми в своята същност представляват бесъзнателни психологически стратегии, които помагат на човек да се справи с негативни мисли и чувства, както и да защити егото си от неприятни и неудобни лични характеристики.


Един от често срещаните защитни механизми е проекцията. Проекцията е тенденцията да виждаш собствените си неприемливи черти у другите. Виждането на нежеланите собствени черти у другите, докато ги отричаме в себе си, помага на индивида да защити своето его. Проекцията често се среща в междуличностните взаимоотношения. Често произлиза или води до проблеми като тормоз, ревност. Прехвърлянето на вина върху жертвата също е проекция. Обърнете внимание на коментарите по повод изнасилването на жена. Често ще срещнете коментари от сорта, че е била облечена предизвикателно, че си го е търсила, че е била на неправилното място. Подобни коментари оправдават до известна степен насилника. Подобен тип проекция често служи и като самоуспокоение – „добре, че не бях аз там“. Но се случва много хора да обвиняват жертвата за обстоятелствата.


Проекцията е присъща за индивиди с по-ниско осъзнаване на личностно ниво. 


Ето един пример за проекция, който често се среща в психотерапията. Ако единият патньор изневерява, той често и все повече проявява ревност и несигурност към лоялния партньор. Проектира своите грешки върху другия. 


Много често родители проектират собствените си неуспехи върху децата си. Толкова искат децата да успеят, защото самите те не са успели. 


Когато човек използва проекционен механизъм, много често не го осъзнава. Защитата е нещо, което е дълбоко вкоренено в хората. Затова на много им е трудно да признаят, че грешат. За това се иска по-голяма осъзнатост. А и много хора смятат, че признаването на грешки застрашава чувството на гордост и добрата репутация. 


Ако по някакъв начин обаче се явявате жертва на проекция върху вас, следва да потърсите механизми да се справите с това. Работа със самосъзнанието е първата стъпка. Това е първата стъпка към справяне с психологическите проблеми. Ако някой ваш близък, който проектира собствените си неудачи върху вас, не осъзнава необходимостта от работа със собственото си самосъзнание, то може и каузата за борба да е загубена. Все пак трябва да сте наясно, че не всичко зависи от вас и не носите отговорност за чуждите неуспехи. 


Друг защитен механизъм е отричането. То се случва в борбата да приемем стресиращо и неприятно събитие. Отричането е непризнаване на реалната ситуация. Може да се изрази и в неприемане на последствията от реалността. Отричането като проява на защитен механизъм обикновено се индикира от няколко обичайни поведения като отказ да се разговаря за проблемната ситуация, намиране на оправдание за дадено поведение, проекция – прехвърляне на вина върху други. Отричането често съпътства чувства на отчаяние и безнадеждност. 


Отричането е механизъм за справяне с тревожността. Отричането също така оправдава разрушителното поведение, вместо да се вложи ресурс в ползотворна промяна. Често срещано явление при зависимостите – алкохолна, хазартна, психоактивни вещества. Среща се също и при хора, страдащи от психични заболявания.


Отричането до голяма степен е свързано със самосъзнанието на индивида. Нужно е да има разбиране за собственото поведение.


Отричането често е с цел и спестяване на негативни емоции. Единият партньор може да отрича изневярата на другия партньор, само за да не се сблъска с негативните последици от конфликтната ситуация. Отричането се съчетава добре с избягването.


Проекцията и отричането, както и други защитни механизми могат да причинят повече вреди от междуличностен характер, отколкото лична полза за индивида. И проекцията, и отричането произлизат от чувството за несигурност – нещо, на което следва лицето да обърне внимание в хода на личната си терапия.