Първата и основна връзка в живота на човек след майка му е средата, в която расте. Ето това се нарича семейство. Семейството е в основата на изучаването на нещата от живота, независимо дали говорим за взаимоотношения, или за възприятие на света, или за интерпретации на света, или за управление на проблемите, които възникват в този свят, или за образование и философия или това, което управлява живота ни и как живеем, какво очакваме и какво смятаме за правилно и грешно. Харесва ни или не, тази първа малка социална група оказва значително влияние върху по-нататъшния ни живот.


И тъй като през първите години от живота ние сме абсолютно и изключително зависими от тази социална група, тази зависимост е решаваща, дори ако по-късно успеем да разрушим митовете, които сме изградили помежду си за малката общност, в която сме израснали.


В семейството създаваме първите основни понятия за отношенията между двата пола, за това как се държим помежду си, за това какви са основните правила, за това има ли и какви са границите, за усещането за себе си като член в рамките на една група от хора. Десетки притеснения възникват по време на дългосрочния контакт с тази първа група. Проблеми, създадени от взаимодействията на членовете един с друг, от техните лични желания и от хода на цялото. И тези опасения не са съставени само от мисли, но и от чувства. В зависимост от гъвкавостта на членовете и на цялото да приемат тревогите или да ги скриват, или да ги отхвърлят, или да ги потискат, се създава и усещането за това как трябва да се формират отношенията между хората и социума.Проблемите в двойките и между родители и деца обикновено са тези, които причиняват най-много дискомфорт. Това са основни взаимоотношения, чрез които всеки член се опитва да задоволи нуждите от зависимост, грижа и психическо благополучие.


Тогава човекът излиза в обществото, за да види как живеят другите. Образователната институция е първият изход. Това е мястото, където се създават взаимоотношения с членове извън основната група. Формират се нови преживявания и първоначалният образ на основната група е засегнат. По-късно се създават повече социални връзки в спортни, артистични и други групи по интереси, също и професионални в следващите години.


Отраженията винаги продължават несъзнателно, за да създават и оформят полето на възприемане с неговите съзнателни и несъзнателни елементи. Желания, очаквания, забрани, таланти, мисли, всичко това създава ментално пространство. В това ментално пространство професионалните и социални отношения са вторият елемент след семейството, който влияе върху възприемането на взаимоотношенията с другите хора.


За да могат хората да живеят заедно в една среда, да се разбират и да не отприщват анархично агресивните си импулси, трябва да са започнали да се учат да живеят заедно. Семейството е първият пример за това как хората живеят заедно, но често може да бъде и пример за това как хората наистина не могат да живеят помежду си. Семейството не е непременно добро нещо. В много случаи научните изследвания на семейното поведение показват, че семействата може и да не са добър пример за адаптиране към социалната среда.


Въпреки това, ако човекът има късмета да живее в среда, в която му е осигурена помощ от външни източници като училището например, тогава той се научава как да си сътрудничи, за да съществува съвместно. Това е ключовата дума и понятие за съжителство между хората в обществото. Хората имат различен произход и понякога разбиранията на едни са в противоречие с други. Имат различни възприятия. Но това не пречи да се разбере, че могат да си сътрудничат. За да направи това обаче, човек трябва да го научи. Чрез психотерапия и чрез някои добри фрагментарни инициативи човек може да започне да учи какво означава да даваш и вземаш, какво означава да бъдеш гъвкав, какво означава толерантност и до какъв момент, какво означава граница. Тези неща съставляват смисъла на понятието "сътрудничество".


Следователно психотерапевтът при проблеми в отношенията, независимо дали това са проблеми, свързани и произтичащи от първата основна група или проблеми, които възникват в по-късни групи или в лични взаимоотношения, ще се опита да застане като стабилна фигура, която придружава лицето, което изпитва проблема. Така психотерапевтът помага на човека да открие истинските си мотиви за взаимоотношенията си и психически да разбере значението на връзката си със семейството и последващите връзки.