Насилието е много широко разпространено. Много повече отколкото си представяте. То е навсякъде – у дома, на работа, в училище, в обществото. И въпреки че моралните ценности и вярвания на нашето общество не съществуват ведно с насилието, то не познава пол, раса, религия, произход, възраст. 


В контекста на семейството, най-често срещаните форми на насилие са физическото и емоционалното. Насилието може да бъде осъществено в единичен акт, но може и да се проявява в редица действия, които формират модел на системна злоупотреба. Различните форми на злоупотреба се наблюдават в различните форми на взаимоотношения. Такива са насилие от интимния партньор, малтретиране на деца, малтретиране на родители от деца, блудство или сексуално насилие върху деца от техни родители или други близки от семейния кръг. Статистиките сочат, че едно лице може да е жертва на повече от една форми на насилие.


Насилието причинява физическа и емоционална болка, накърнява честа и достойнството на личността и може да причини тежки и дългосрочни психологически травми, които да оказват негативно въздействие върху целия по-нататъшен живот на човека. Насилие е всеки един акт, който накърнява, уврежда или компроментира физическото и/или емоционалното благополучие на личността.Мисля, че т.нар. „газлайтинг“ е най-разпространената форма на системно упражнявано насилие. Теринът произлиза от едноимения филм „Gaslight” и в най-общи линии описва поведение на системно и упорито манипулиране, което води жертвата до загуба на реално себевъзприятие, идентичност и до занижаване на самооценката. 


Газлайтингът, освен в рамките на партньорските взаимоотношения, много често се среща и в отношенията между работодател и служител или между колеги. Газлайтингът е най-често срещаната форма на насилие на работното място. 


Газлайтинг насилникът често отправя обобщаващи и неоснователни обвинения и категоризации като „ти винаги“, „ти никога“, използвани в негативен контекст за жертвата и съответно в позитивен за насилника. Газлайтингът е една своеобразна форма на държане на жертвата в позиция на контрол и подчинение. Жертвата постепенно губи контрола си върху връзката, тъй като взаимоотношенията постепенно се превръщат в съзависимост. Чрез поддържане на постоянна несигурност и безпомощност насилникът превръща жертвата в неуверена личност, примирена, обезсърчена и съмняваща се в собствените качества. Основната цел на газлайтърът е доминиране и контрол.


Газлайтингът е най-силно разпространената форма на насилие, но и най-трудно се осъзнава и признава позицията на жертва.


Жертвите на насилие често имат непостоянно поведение и променливи нагласи. Това поставя близките в състояние на колебание и несигурност, когато искат да помогнат. Въпреки че наличието на насилие се забелязва, се случва жертвата да отрича и да защитава своя насилник или да оправдава действията му. Въпреки това е добре да уверим жертвата, че сме на разположение и ще окажем необходимата подкрепа, когато е готова да се измъкне от капана на насилието. Предложете незабавна защита, но бъдете подготвени да получите отказ. Понякога се изисква време за осъзнаване и приемане на ситуацията в реалното проявление. Много от жертвите на насилие изпитват неистов страх да напуснат насилника си, защото вероятно ще предизвикат ескалация на фрустрацията.


От изключителна важност е да се познават помагащите звена в подобни ситуации. Жертвата трябва да се чувства сигурна, че ще може да получи незабавна защита. Съществуват някои такива асоциации и фондации, борещи се срещу насилието, но все още има какво да се желае от българското законодателство.