Кризата на средната възраст обикновено касае периода между 40 и 60 години – това е най-често цитираният възрастов диапазон. Редно е да се спомене, че „кризата“ не е задължително да е свързана с някое крайно разтърсващо събитие. 


Средната възраст като цяло е период, който се характеризира с промяна на ролите и взаимоотношенията. Все повече се прокрадва идеята за грижата за вече възрастните родители. От друга страна, децата се превръщат във възрастни и поемат по своя път, напускайки дома на родителите. Процесите на стареене стават все по-осезаеми. Появяват се страховете от развитие на заболявания и размислите за смъртта стават по-чести. 


В най-общи линии този период е свързан с промени от емоционален план. Променя се отношението към света, променя се начинът, по който го виждаме и чувстваме, гледната точка към живота.Кризата на средната възраст не е диагноза. Тя може да засегне всеки по различен начин, а може и да не даде крайно отражение върху психическото състояние. Няма точен критерий дали дадено лице е в криза на средната възраст. По-скоро е въпрос на лично отношение и на това доколко и с какъв ресурс човекът се справя с промените и как това му се отразява в емоционален план. 


Попадайки във възрастовия диапазон на средната възраст, имаме склонността да се обръщаме по-често назад към младостта и да анализираме ситуациите, в които сме попадали и начините, по които сме се справяли с предизвикателствата – понякога с умиление, понякога със съжаление. Разбира се, всичко това от гледната точка на опита и мъдростта, които притежаваме сега.


От кризата на средната възраст могат да бъдат засегнати и жените, и мъжете. И при двата пола се наблюдава идеята за промени в личен план. 


Когато се заговори за криза на средната възраст сред мъжете, най-честата асоциация е свързана с изневери, залитане към драстично по-млади жени, бързи и скъпи коли. Или поне този модел някак си се е наложил от холивудските продукции. Истината е, че този период е по-малко свързан с промените на външния вид, произтичащо от напредването на възрастта. Основният акцент е върху възприятията на околните за мъжествеността и как процесът на остаряване има влияние върху това възприятие.


При жените в днешно време все по-осезаемо се забелязва общественият натиск да изглеждат млади. При тях тревожността от остаряването сякаш е с по-големи размери. Това обяснява и бума на естетичните интервенции. Освен това на жените им се налага да се борят да постигнат баланс между постижения в професионален план и отглеждането на деца предвид това, че възрастта на раждане на първо дете осезаемо се е покачила в сравнение с поколенията на нашите майки и баби.


Средната възраст е възрастта, в която най-често се случва развод. Причината за това е, че дълго време партньорите са се обединявали около грижата за децата, но с излизането на децата от дома пропастта между двамата партньори се усеща повече. Често някой от партньорите е обвиняван за неуспехите на другия или на семейството. Хората често се обръщат назад, за да направят оценка на това, което са или не са постигнали през житейския си път.


Мнозина имат нужда от подкрепа и търсят психологическа помощ именно през този период. Много често изплуват на повърхността стари травматични събития и се появява осъзнаването за тяхното влияние върху живота. Хората имат нужда да направят преоценка на изминалия си живот и да потърсят нови ресурси за постигане на щастие, тъй като през този възрастов период се наблюдава спад на усещането за щастие.


Кризата на средната възраст отразява чувствата и поведение за връщане на отминалата младост и реализиране на пренебрегвани досега мечти и цели.