Изместването и сюблимацията в психологията като защитни механизми са сходни. Защитните механизми са несъзнателни стратегии, които използваме за справяне с негативни чувства и емоции. Понякога попадаме в ситуации, в които трябва да потиснем емоциите си, било то в службата или някъде другаде. Потискането на нежелани чувства и емоции се наблюдава често, особено когато човек не умее да ги изразява по асертивен начин. 


Изместването като защитен механизъм позволява прехвърлянето на неприятните чувства от първоначалния им източник към друга цел, която не е толкова трудна за възприемане. Докато при проекцията се проектират своите собствени негативи върху другите, то при изместването се прехвърлят чувствата от един върху друг субект. При сюблимацията пък негативните възприятия се пренасочват към нещо по-приемливо, трансформирайки ги към по-здравословни.


Ако се замислите сериозно, вероятно ще осъзнаете, че всички в някакъв момент от живота си сме си служили с изместване. На кого не се е случвало да се прибере ядосан от работа и да си го изкара на близките вкъщи? Или пък обратното – проблемите вкъщи да се отразяват на общуването ви с колегите в работата. В по-сериозните си форми обаче това може да доведе до проблеми с взаимоотношенията и да даде негативното си отражение в личната и професионалната сфера. 



Изместването има най-разрушителна форма, когато се случва през гнева и агресията. Изместеният гняв може главоломно и пагубно да повлияе върху взаимоотношенията ни с другите, както се спомена по-горе, особено с тези, които биха имали положително влияние. Да, изместването е отвличане на вниманието от нашето вътрешно страдание, отдалечаващо ни от себепознанието.


Реално сюблимацията се явява вид изместване, но се счита, че това е по-зряла и адекватна форма на проява на защитен механизъм. Тя се явява положителен начин за справяне с нездравословните емоции. Успешен защитен механизъм е, тъй като е изход от негативните вътрешни преживявания и не причинява по никакъв начин вреда на трето лице. Сюблимирането спомага за развитието на по-успешни и здравословни умения за справяне с предизвикателствата по един конструктивен начин. Сюблимацията е изразяване на Аз-а по автентичен начин.


Проявата на изместването или заместването като защитен механизъм може да е несъзнателна, докато човек може съвсем съзнателно да използва сюблимация. В психотерапията, работейки с изместване, терапевтът и клиентът първо работят върху осъзнаване на проявата на този защитен механизъм, търсейки първоизточника негативните емоции. Това спомага в последствие клиентът да промени и вярванията си и в последствие да търси нови здравословни механизми и стратегии за ефективно справяне.


”Всеки от нас е продукт на собствената си история. Всичко, което се е случило в нашето минало, е допринесло за нашите вярвания за другите, света и себе си. Ние живеем живота си, продиктуван от разкази, които сме интернализирали, често на автоматичен пилот, и ограничени от границите на това, което наричаме наша идентичност. Реалността е, че когато става дума за изместване, може да не знаем какво не знаем.“