В последните години психолозите и психотерапевтите често наблюдават сред клиентите признаци на емоционално изтощение, което е в следствие на продължително натрупван стрес от житейски събития с негативен характер. Емоционалното изтощение се развива в отговор на чувствата. Може да се развитие, когато се обработва тъга, тревожност, загуба, разочарование и други подобни емоции. Подобни събития обикновено водят до значителна промяна в живота на личността и носят силен емоционален заряд. Подобна промяна може да бъде предизвикана от развод, раздяла, смърт на близък човек, финансов крах и други.


Емоционално изтощените лица често споделят, че изпитват чувство на безпомощност и тотална липса на контрол. Симптомите често са липса на енергия, чувство за отпадналост и физическа умора, нарушения на съня, повишена раздразнителност и нервност, повишени нива на тревожност, апатия и песимистично мислене. Емоционално изтощеният човек често страда от липса на мотивация и затруднена концентрация. Чест спътник са чувствата за безнадеждност, усещането за неспособност за справяне в трудни ситуации и липса на житейска цел. При по-високо емоционално изтощение може да има проява и на суицидно мислене и поведение.


В най-общи линии основният причинител на емоционалното изтощение е стресът. В състояния на стрес нивата на серотонин в мозъка спадат, което води до негативна промяна в настроението. Когато това се случи, се получава прилив на адреналин, което от своя страна може да доведе до симптоми, наподобяващи паническа атака.За да може човек да се справи с емоционалното изтощение, е необходимо първо да съумее да идентифицира стресорите и да се стреми към тяхното ограничаване и премахване. Емоционалното изтощение лежи в основата на прегарянето. Опитите за справяне с предизвикателствата са емоционално натоварващи и изтощаващи, сякаш емоционалният ресурс в някакъв момент се изчерпва. Това води до намаляване на чувството за способност и благополучие.


Човекът често изпитва чувство за безпомощност, сякаш е попаднал в капан, от който няма измъкване. Това го кара да се откъсне от света, което засилва чувството на самотност. Емоционално изтощените хора често отлагат изпълнението на задачите си и избягват поемането на отговорности.


Емоционално изтощените хора често са апатични и не виждат никаква надежда за положителна промяна на ситуациите. Проблемите изглеждат непреодолими. Всичко се възприема за мрачно, неприятно и отчайващо. Трудно могат да се забележат позитивните страни на нещата.


На практика всеки един индивид може да се сблъска с емоционалното изтощение във всеки един момент от живота си. Всеки, който упражнява динамична професия с висок стрес, е изложен на риск от прегаряне и емоционално изтощение. Същото важи и за лица, които не изпитват удовлетворение от упражняваната професия. Емоционално изтощение може да изпита всеки, който по една или друга причина пренебрегва своите основни нужди и потребности. Липсата на пълноценен сън и здравословно хранене са сред факторите. Самотните хора са по-склонни да изпитат емоционално изтощение, тъй като чувстват, че няма към кого да се обърнат в моменти на силен стрес, претоварване или усещане за безнадеждност. Формирането и поддържането на грижовни взаимоотношения е от съществено значение за цялостното здраве и благополучие на всеки човешки индивид.


Емоционалното изтощение може да засегне сериозно психичното здраве на индивида. Това състояние често се свързва с тревожност и депресия.


Справянето с емоционалното изтощение изисква комбинация от промяна в начина на живот и психотерапия.