Емоционалното изнудване описва вид манипулация, при която някой използва нашите емоции, за да контролира поведението ни или да ни накара да видим нещата по техния начин.


Д-р Сюзън Форуърд, психотерапевт, е първата, която използва този термин през 1997 г. Чрез използването на случаи тя анализира концепцията за емоционално изнудване, за да ни помогне да разберем и преодолеем по-добре този тип манипулация.


При емоционалното изнудване някой се опитва да се възползва от ситуация или емоция в своя полза. Можем да кажем, че преминава през 6 етапа:


 

  1. Изискване: Човекът, който се опитва да изнудва, обикновено заявява например: „Не мисля, че трябва повече да излизаш с него“. Това може да се каже и косвено: когато се срещне с този човек, той става груб и язвителен, а веднага след това заявява колко не го харесва и как е сигурен, че той не е добър за нас.
  2. Съпротива: Ако не искате да правите това, което ви казва, има вероятност да „атакуват“ по друг начин и, разбира се, ще упорства.
  3. Натиск: Необходимо е да изразим нашите нужди и желания в една здрава връзка. Ако те са в конфликт с другите, ще има дискусия и може би някакъв компромис. Изнудвачът обаче ще ви притисне да изпълните собствените му искания и ще го направи чрез различни подходи (повторение, виктимизация, критика/омаловажаване).
  4. Заплахи: Емоционалното изнудване включва преки или непреки заплахи. Директният е: „Ако излезеш с приятелите си тази вечер, аз няма да съм тук, когато се върнеш“, а косвеният е „ако ти не можеш да останеш с мен тази вечер, тогава някой друг може“.
  5. Съобразяване: Може да е част от крайния процес, тъй като сте били отслабени чрез хроничен натиск и заплахи. След като го направи, може да изглежда особено мил и любящ за известно време.
  6. Повторение: Когато покажете на другия човек как най-накрая се предавате, той ще знае точно как да изиграе същите ситуации в бъдеще. Те идентифицират нашите „бутони“, така да се каже, като че определена заплаха работи например.

 

Някои примери за емоционални изнудвачи

Въпреки че емоционалните изнудвачи често използват комбинация от тактики, има 4 най-често срещани вида:

  1. Наказателят: Ще каже какво иска и после ще спомене какво ще стане, ако не се опомним.
  2. Самонаказващият се: Дава ни да разберем колко ще го/я нарани отказът ни: „Ако не ми дадеш пари назаем, утре ще загубя колата си.“
  3. Страдащият: Ще ни разкрие чувствата си без думи. Ще покаже своето недоволство чрез скръб, болка и дискомфорт.
  4. Ласкателят: Някои видове емоционално изнудване изглеждат по-скоро като учтиви жестове. Той може постоянно да ни ласкае и след това веднага да поиска нещо по такъв начин, че да се почувстваме задължени за милите му думи.

Ако подозирате, че сте изнудвани емоционално, има някои неща, които можете да направите, за да се справите с това. Някои хора научават тактики за изнудване от родители, братя и сестри или бивши партньори. Тези модели на поведение се превръщат в навик за задоволяване на собствените желания. Но има и такива, които съзнателно използват емоционално изнудване.


Първо, разпознайте кога не е емоционално изнудване.

Когато другият изрази своите желания и нужди, може да влезете в конфликт. Това обаче не означава, че непременно действа изнудващо. Трябва да отделите това здравословно състояние от токсичното.
Когато някой ни манипулира, това изисква незабавен отговор. Когато сте объркани и уплашени, не отговаряйте и по всякакъв начин поискайте време за размисъл. „Не мога да реша сега. Ще помисля и ще ти кажа по-късно."
Докато печелите време, вие разработвате стратегии. Вашият подход може да зависи от обстоятелствата, като например поведението и тактиката на другата страна. Изразете как  действията на въпросния човек, думи и поведение ви карат да се чувствате. Дайте шанс да промени това поведение.


Ако той е разпознал как да ви накара да се подчините, това означава, че познава вашите чувствителни места. Така че, ако и вие ги забележите, ще знаете точно как работи и ще изградите мрежа от защита срещу тях.