Лицата, страдащи от биполярно афективно разстройство (БАР), могат да изпитат затруднения в създаването и поддържането на здрави и дълготрайни взаимоотношения. Биполярното афективно разстройство се характеризира с интензивни промени на настроението. Наблюдава се редуване на състояния на прекомерна еуфория, която в един момент преминава в дълбока депресия.


Във всяка връзка също се наблюдават периоди на възходи и падения, редуват се по-бурни периоди с по-спокойно ежедневие. Но динамиката на връзката се управлява от двамата партньори, а състояние като БАР невинаги е лесно да бъде управлявано. Разбира се, може успешно да бъде повлиявано и от медикаментозна терапия.


За много хора е трудно да се справят с биполярното разстройство на своя партньор. За стреса в живота ни допринасят много фактори, но стресовите фактори около БАР могат да имат епични размери. И както се променя настроението, логично това води и до промяна в поведението. Често срещано явление при лицата с БАР е проява на рисково поведение по време на манийни епизоди. То може да се изразява в употреба на алкохол и/или други психоактивни вещества, обсесивно преследване на партньора, твърде много навлизане в личното пространство, незачитане на границите, неспособност за управление на финансите, изразяващо се в безразборно и импулсивно харчене. Това може да е крайно неприятно за партньора и да води до едно перманентно чувство на несигурност по отношение на бъдещето. Често по време на манийните епизоди биполярните личности проявяват нарцистичен характер, което би имало отрицателно влияние, както върху личните, така и върху служебните взаимоотношения. Те също така могат да имат твърде повишена сексуалност, която би могла да се превърне в проблем. Хиперсексуалността, съчетана с рисково поведение и емоционална свръхвъзбудимост могат да се окажат атомна бомба за партьорските отношения. 


Докато манийните периоди на БАР са свързани с емоционална приповдигнатост и свръхактивност, в депресивните епизоди нещата са коренно противоположни. Лицето с БАР може с дни да не стане от леглото. Той ще е перманентно тъжен и уморен. Това може да доведе до занижена хигиена, до социална изолация и нежелание за комуникация. Логично, това води и до сериозни затруднения за изпълняване на професионални задължения и задължения от битов характер. 


Докато се наблюдава хиперсексуалност по време на манийните епизоди, при депресивните се наблюдава противоположното – занижено сексуално желание. Това би могло да се почувства като отхвърляне от страна на партньора.


Ако партньорът на биполярното лице не познава в детайли спецификите на разстройството, ще му е трудно да се справи с предизвикателствата, тъй като няма да разбере на какво се дължат честите смени на отношението, поведението и настроението. Ключовата дума тук е информираност. Наред с познанието за разстройството се изисква и голяма доза приемане и търпение. Необходими са усилия за съхранение на връзката.


Брачното и семейното консултиране могат да бъдат от голяма полза. 


Случай от практиката
Консултирах двойка, в която мъжът беше диагностициран с БАР. И двамата партньори изпитваха затруднения с регулацията на взаимоотношенията. Мъжът проявяваше емоционално насилие над жената. Осъзнавайки разрушителността на това за техните взаимоотношения, търсеха помощ. Заявката на двойката беше слаба емоционална реакция на мъжа от една страна, и свръхемоционалност от страна на дамата. Нито един от двамата не си даваше сметка, че поведението на мъжа в много от случаите бе продиктувано от наличието на диагноза. Манийните епизоди при него преминаваха в будуване на няколко поредни нощи, съчетани с непрестанната нужда от вниманието на партньорката, което за нея значеше изключителна умора. И това съчетано с проява на нарцистични черти. Той в един момент преминаваше в продължително спане няколко дни подред, което пък го правеше недостъпен и неналичен. Трудно намираха златната среда.


Психотерапията помогна на двамата партньори първо да разберат БАР. Дамата започна да оказва подкрепа на мъжа. Усещайки подкрепата ѝ, той започна да се справя с овладяването на емоциите и връзката им стана по-хармонична.
Лицата, диагностицирани с БАР също могат да имат хармонични и пълноценни взаимоотношения, ако има ангажираност към поддържане на лечението на страдащия и подкрепа и разбиране от близките.