Емоционалната интелигентност е умението да разбираме собствените и чуждите емоции, както и умението да ги дефинираме и изразяваме. Познаването и разбирането на собствените емоции до голяма степен е в тясна връзка с личното ни самосъзнание. Това до огромна степен влиза и в рамките на взаимоотношенията, където често възникват много въпроси и съмнения по отношение на родителската и партньорската ни роля.


Процесът на самоосъзнаване е прост. Осъзнаването на това как реагирате на ситуациите е безценно като приемате как се справяте със ситуациите у дома. Обратно, ограниченото съзнание ще доведе до разсейване, спорове и може би по-лоши отношения. Следователно ясното разбиране и способността да се обсъждат въпроси могат да доведат до по-добри взаимоотношения.


Саморефлексията също е полезен инструмент за повишаване на самосъзнанието. Рефлексията позволява на хората да разберат по-добре собствените си емоции и последиците от тези действия върху партньорите им. По същество повишеното самосъзнание води до по-добър баланс между семейството, работата и социалния живот.Емоционалната интелигентност играе значима роля в уменията на хората да ръководят и управляват взаимоотношенията си по много по-ефективен начин. Даните сочат, че лицата с по-висок коефициент на емоционална интелигентност са по-успешни в професионален план и поддържат по-добри взаимоотношения от тези с нисък коефициент на емоционална интелигентност. 


Емоционалната саморегулация е свързана с разбирането на това как тялото реагира на дадена емоция, независимо дали тя е с положителен или отрицателен характер. Отрицателните емоции предизвикват чувства на отчаяние и водят до реакции на стрес, тревожност и дори депресия. Подобни проблеми могат да доведат до загуба на контрол. Положителните емоции от своя страна създават приятни телесни усещания. Тъй като взаимоотношенията между хората са много пъстри, те варират между положителни и отрицателни емоции, именно затора умението за саморегулация е много важно. Ако човек може да контролира емоциите си и да разбира тези на другите, това насърчава по-добри мисловни процеси и повишаване на чувството за емпатия, съответно и повишава умението за оказване на емоционална подкрепа в трудни за партньора моменти. Така ще можем да се справяме с любимия човек чрез приемане и обсъждане на чувствата, предизвикани от дадена ситуация. Емпатията е от съществено значение, когато се подкрепяме един друг. Несъпричастността към любимия човек може да бъде пагубна и трябва да се обърне внимание. Емпатията е свързана с разбирането на нуждите, желанията и признателността. За да се насърчи емпатията, би било полезно да се идентифицират нуждите на партньора и да се проучат начини за тяхното посрещане. Трябва да се запитаме дали разбираме нуждите на другите.


Тайната на добрите партньорски взаимоотношения е да избягаме от твърде голяма егоцентричност и да се фокусираме върху „ние“ вместо върху „аз“.


Обичайно е да имаме „контролен списък“ за това, което търсим в потенциален партньор. Емоционалната интелигентност често липсва в този списък, но тя е толкова важна, че трябва да има отредено място в списъка на всеки. 


Един от най-големите показатели, че партньорът ни има висока емоционална интелигентност, се отразява в комуникационните му умения. Ако те са активни слушатели, които се интересуват от вашите чувства, съпричастни, слушат и разбират, те вероятно имат висок коефициент на емоционална интелигентност. Друг знак е дали те интуитивно могат да усетят кога се чувствате по определен начин. Човек с висока емоционална интелигентност се отличава по това, че може да назове конкретни емоции, когато го попитаме как се чувства. Също така може да остане спокоен по време на разногласия, без да позволи на емоциите да надделеят. 


Предимство на това да имаме партньор с високо ниво на емоционална интелигентност е, че това предполага високо ниво на психическо здраве. Такива хора често са по-успешни в личен и в професионален план. Освен това те имат по-добро себепознание и самооценка. Освен, че ще имат ясни граници, те ще зачитат и границите на партньора си. Емоционално интелигентният партньор винаги търси какво може да подобри в себе си. С такъв партньор може да растете заедно.