Лутайки се между реалността и фантазното, децата чрез въображаема игра и техните въображаеми приятели се опитват да създадат нова реалност, да облекчат страховете си, да влязат в контакт с непознатото, да мечтаят и да изразят своя емоционален свят.


Въображаемите приятели са много често срещано явление при деца в предучилищна възраст (на 3-6 години). Традиционно определението за въображаем приятел се ограничаваше до игра с невидим човек по отношение на другите, но по-късно това определение се разшири и включва животни, любими персонализирани предмети или създания, плод на детското въображение. Важна характеристика е, че това е форма на символична игра, при която „въображаемият друг“ се разпознава като отделна същност със свои собствени характеристики. Следователно тези взаимодействия на деца с въображаеми приятели са форма на симулация на последващи социални транзакции. Както при истинските приятели, децата си играят с въображаемите си приятели, правят се на тях, включват ги в ежедневието си и често се бият или използват като помощници.
Играта с въображаем приятел е магически процес, който завладява както участващите деца, така и родителите, които са изненадани и често разтревожени от него.


Следователно изглежда, че въображаемите приятели са нормален процес през етапа на развитие на предучилищната възраст. Въпреки това според Пиаже постепенно и с порастването децата започват да се отдалечават от поведения, които включват въображаеми приятели и които все по-често избледняват с развитието на това логично мислене през средното детство (7-11 години).Независимо от това, често виждаме чрез филми, книги и ежедневие, че въображаемите приятели са свързани с нещо лошо, необяснимо, но също и като знак за психопатология. В действителност обаче съвременните изследвания предполагат ползи за развитието, както и за социалните умения, които децата могат да развият чрез въображаеми приятели. Твърде често родителите се притесняват, когато видят детето си да си играе с измислен приятел или да чува истории за него. Така че в този момент е важно да запомните, че те играят много важна роля в психо-емоционалното и социалното развитие на детето.


Играта с въображаем приятел обикновено се наблюдава при малки деца и е по-често при момичетата, отколкото при момчетата. Момчетата са по-склонни да играят любим герой, отколкото да имат фантастичен приятел. Установено е, че децата, които играят с въображаем приятел, са по-общителни, имат повече приятели и са по-малко срамежливи. Това е така, защото от предучилищна възраст детето влиза в контакт с въображаем приятел и се учи как да си взаимодейства, как да общува и играе чрез символична игра. На детето се дава възможност да се научи да споделя любимите си играчки, да разбере позицията на другия, да разбере своите чувства и намерения. Тогава постепенно детето развива способността да „съпреживява“ и да приема разликата на другия, нещо, което ще започне да прилага по-късно в ежедневието със своите връстници.


Друга функция на символичната игра с въображаем приятел е, че чрез това детето намира начин да успокои страховете си и да контролира емоциите си. Изследванията по този въпрос показват, че въображаемите приятели се създават от децата, за да обслужват различните им емоционални нужди, като нуждата от приятел, начин за облекчаване на страховете им или като отговор на травматични преживявания.

 

Следователно това може да бъде психологически защитен механизъм, използван за компенсиране на дефицитна, незадоволителна семейна среда или среда на емоционални лишения. И това може да е една от основните причини, поради които въображаемите приятели често се свързват с повишена тревожност при децата или други симптоми на психопатология.


Изследванията също така показват, че децата в предучилищна възраст с въображаеми приятели изглежда имат по-развит речник, по-сложна граматика и семантична употреба на езика. Тази положителна връзка между езиковите умения и играта с въображаем приятел може да отразява по-широка и добре обоснована връзка за развитие между символната игра и езиковото развитие на децата.


Друга полза е, че детето чрез игра с въображаем приятел развива своята креативност, разширява границите на въображението си и създава магически отношения в рамките на своята реалност.


Следователно наблюдаваме, че създаването на въображаем приятел е положителен здрав психически механизъм, използван от децата толкова дълго, колкото им е необходим, докато в развитието не започне да изчезва. Характеристиките на въображаемия приятел и съдържанието на играта с него могат да ни дадат много полезна информация за детето и неговото социално и емоционално развитие. Ето защо като родители е добре да не забранявате на детето си да има въображаем приятел, но вместо това, като питате за него, можете да откриете скрити аспекти от него, като неговите желания, страхове и мечти. Така че имате възможност да се потопите в този вълшебен и въображаем свят, за да опознаете детето си още по-добре.


Все пак, ако смятате, че ситуацията излиза от контрол и не е в рамките на нормалното, по-добре е да потърсите консултация с детски психолог.