Данните от проучване, публикувано наскоро в журнала Journal of Health and Social Behavior, показват една интересна закономерност, касаеща брака. Здравите хората, които са щастливи в съвместния си живот с брачна половинка, живеят по-дълго от хората, които също са здрави и щастливи от живота си, но са необвързани и прекарват живота си сами.

 

Важно е обаче да се отбележи едно. Разликата в продължителността на живота при обвързани хора и ергени изчезва, когато се появят здравословни проблеми.


 

Заключението на учените е, че бракът наистина има протективна роля върху здравето, но само при здравите хора. В случаите на сериозно заболяване ролята на брачната клетва като поддържащ здравето фактор постепенно избледнява.

 

Данните са събрани сред близо 800 хиляди души, а проучването е продължило 20 години между 1985 г. и 2005 г. В този период редовно е проследявано здравословното състояние на участниците на база на това дали те живеят с брачен партньор или не. Резултатите от преживяемостта на анкетираните през 20-годишния период показват, че вероятността от сериозни здравословни проблеми при самотните хора е със 75% по-висока от тази при брачно обвързаните.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Обяснението на учените за тази закономерност е много проста. Според тях брачният живот стимулира хората и от двата пола да полагат по-сериозни грижи за здравето си и да са бдителни към дори леки симптоми на здравословни проблеми. Това позволява по-навременна реакция и превенция на усложненията. Така учените обясняват факта, че хората, живеещи с брачен партньор, запазват добро си здраве по-дълго.

 

Обяснението за това, че след поява на заболяване разликата в преживяемостта на брачно обвързаните и самотните хора изчезва, също е прозаична. На семейните мъже и жени отнема повече време да се решат да споделят за свой здравословен проблем и да потърсят помощ. Самотните хора много по-бързо се решават на такава стъпка. При подобни обстоятелства възможност за по-дълга преживяемост получават необвързаните мъже и жени.

 

В основата на брачната клетва стои схващането, че двойката ще устои на изпитанията на съдбата и в здраве, и в болест. И все пак, резултатите от проучването доказват едно. По-добре е да сключим брак с някого, защото наистина го обичаме, а не просто като гарант, че съвместният живот ще ни пази от болести.