За всеки родител е важно да има уважение и съдействие от децата. Особено при разногласия, сигурно се случва да си казвате наум или гласно – "Иска ми се тези деца повече да ме уважават и да ми съдействат". Сигурно си мислите: "След всичко, което правя за децата, толкова ли много искам от тях? Уважението и сътрудничеството са базови потребности, всеки човек ги има.
 
От друга страна, за да има съдействие и уважение в семейството, е нужно да се погрижим за това, като помним, че децата учат от това, което виждат, че родителите правят, като си съдействате едни на други с децата, като цените еднакво, както вашите потребности, така и тези на децата, и като погледнете какви вярвания имате за децата си...
 

Съдействието е двупосочна улица

Какво означава съдействие – за много родители съдействието е еднопосочно, „децата трябва да правят каквото им се казва“, без да отчитат че съдействието работи двупосочно за връзката родител-дете. Когато децата не правят каквото се очаква от тях, се приема, че те не съдействат, оттам се стига до поставяне на етикети, обвинения, критикуване, спорове и конфликти. А за да се разреши спорът, се стига до компромиси, преговори, договорки, и рядко някой е доволен. 
 
Помислете, какво за вас означава съдействие/сътрудничество? Случвало ли Ви се е да кажете на детето: "Стаята ти е пълен хаос, оправи я преди да играеш на играта!" и да се чудите защо не си оправя стаята веднага. Мисленето от типа „Аз съм родителя – трябва да ме слуша“, се проваля в това да се вземе предвид гледната точка на детето. Когато не вземете предвид мислите, чувствата, потребностите и решенията на детето, свързани с оправянето на стаята, може да загубите неговото уважение и доброжелание. Като резултат вместо съдействие, ще получите съпротива и отказ. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
 
Думата „съ-действие“ значи правим заедно. Истинското съдействие не може да се изиска от децата. Когато не се решават заедно нещата вкъщи – правилата, които касаят детето, проблемите, които възникват, решенията, които се взимат, последствията са повече съпротива, спорове, битки за налагане, награди и наказания, страдание и др. Ако не съдействате на децата и не правите нещата заедно с тях, те също няма да ви съдействат. 
 

Съдействието е кодирано в нашите гени 

Идеята, че сътрудничеството е необходимо, за да оцелеем и да преуспяваме, и че е част от нашия генетичен материал се приема както от науката, така и от духовните учения. Биолозите казват, че естествен инстинкт на животните е да си помагат за общото благо. В проучване, свързано с групово взимане на решения при животните, се доказва, че за всички животни, живеещи в група, включително хората, естественото състояние е съдействието, а не доминирането. Природата е дала на човека система за биологична обратна връзка, която включва отделяне на ендорфини и радостни емоции, когато си помагаме взаимно. Тези чувства ни карат да искаме да даваме повече, да допринасяме за оцеляването на човешкия род и за благополучието на всеки един от нас. 
 
Далай Лама също казва, че сътрудничеството е естествена реакция на хората, защото сме социални същества и нашето оцеляване и благоденствие зависи изключително от това на другите хора. Импулсът да даваме и да си сътрудничим с другите за общото благо е в основата на нашата природа. Той казва, че взаимозависимостта е фундаментален закон на природата. Не само висшите форми на живот, но и най-малките твари като насекомите също са социални и оцеляват благодарение на взаимно сътрудничество, тъй като са взаимозависими. Затова може да дефинираме съдействието като начин на взаимодействие с другите за всеобщото благоденствие. 
 
Очаквайте продължение на статията