Терминът "привързаност" се отнася до емоционалната връзка, която се развива между бебето и майката, или полагащата грижа, от раждането до около две години.


Привързаността, която се развива между кърмачета и техните майки, позволява преди всичко близостта, необходима за оцеляването на бебето. Отделянето обикновено предизвиква поведение, като плач, крясъци и пристъпи на гняв, за да се гарантира тази близост. Въпреки това, когато интимността се възстанови, тези поведения обикновено отшумяват. 


Необходимостта от близост частично се компенсира от необходимостта да се изследва света, тъй като бебетата постепенно стават независими. Така родителят, и особено майката, се възприемат от бебето като най-безопасната среда или база, от която то може да изследва околната среда, но също така и към която може да се върне, когато изпита нужда за грижа и комфорт.Бебетата формират вътрешни ментални модели на ежедневните си взаимодействия с хората, които се грижат за тях, които те използват като водач в своите междуличностни отношения в зряла възраст. Качеството на тези първоначални взаимодействия ще повлияе на бъдещото познавателно, емоционално и социално развитие на детето. В зависимост от грижите, които получават бебетата, те могат да развият различни видове привързаност.


Сигурната привързаност се характеризира с взаимно взаимодействие и споделяне между родител и бебе. Родителят реагира последователно и е чувствителен към нуждите на бебето, като насърчава чувствата на сигурност, самостоятелност и саморегулация.


В избягването на привързаността родителят изглежда като небрежен и непостоянен и бебето се научава да се защитава от отхвърляне, като показва малка емоция при контакт, но също както при раздялата, избягва родителя и при повторното свързване.


В амбивалентна привързаност родителят проявява непоследователен и непредсказуем модел на общуване, който понякога е небрежен и игнориращ, оставяйки бебето да се чувства разстроено и тревожно, постоянно да търси родителското внимание и да се чувства неудовлетворено и необгрижено.


И накрая, при неорганизирана привързаност родителят е източник на страх и хаос, водещ бебето до състояние на несигурност и стрес.


В този контекст е важно да се разграничи нормалната тревожност при раздяла, която достига най-много на възраст 13-18 месеца и обикновено постепенно отшумява до 2,5-годишна възраст и патологичната тревожност при раздяла, която е в основата на детските тревожни разстройства и продължава след 3-та година от живота.


В първия случай кърмачето проявява привързаност към майката, търси нейното присъствие и реагира на раздялата с нея чрез промяна в поведението, опитвайки се да ѝ попречи да напусне пространството. Обикновено то се успокоява, когато отново е с нея. Това е здравословна реакция, която изразява нуждата на бебето от физическа и психическа близост.


Докато бебето расте и съзрява психически и емоционално, майката престава да бъде единственият източник на привързаност, детето влиза в отношения с други хора около себе си и тревожността на раздялата постепенно намалява и отшумява.


В последния случай тревожността от раздяла продължава в по-късното детство или дори в юношеството и често е придружена с нарушения на съня и социална фобия. Развива се главно при деца с несигурна привързаност.


Тревожността от раздялата в детска възраст се характеризира с непропорционалност в развитието и прекомерен стрес, свързан с отделянето на детето от дома или тези, към които то е емоционално привързано и се проявява с три или повече от следните симптоми:

  • Повтарящ се и прекомерен субективен дискомфорт, когато се случва или очаква излизане от дома или отделяне от обгрижващият детето;
  • Постоянна и прекомерна тревожност да не се загубят или да се случи нещо лошо с обгрижващите или със самите тях;
  • Постоянна и прекомерна тревожност, че непредвидено събитие ще доведе до раздяла със субекта на привързаност;
  • Постоянно нежелание или отказ да ходят на училище или на друго място от страх, че няма да се върнат да го вземат;
  • Постоянен и прекомерен страх или нежелание да останат сами, без роднини вкъщи или в друг контекст;
  • Постоянно нежелание или отказ да спи, без да е близо до хората, към които е емоционално привързан или да спи далеч от дома;
  • Повтарящи се нощни кошмари, засягащи темата за раздяла;
  • Многократни оплаквания от физически симптоми (например главоболие, стомашни болки, гадене или повръщане), особено когато се случва раздяла или отделяне.

За разлика от тревожността при раздяла с кърмачета, която постепенно изчезва, тревожността от раздялата при подрастващите е постоянна, нарушава функционирането на детето и трябва да мотивира родителите за промяна. Това разстройство се преодолява чрез психотерапия, която ще има за цел да помогне на детето да придобие увереност и да стане независимо. Терапията в идеалния случай трябва да се комбинира с родителски съвети за изследване на семейни конфликти, които могат да допринесат за възникването и поддържането на проблема и ще „възпитат“ родителите да подкрепят детето си, да му помогнат да изгради здравослово независима личност.