Емоционалната интелигентност (EQ) се развива с помощта на някои умения, сред които и невербалната комуникация.
 

Невербална комуникация 

 
За да бъдем добри комуникатори, се изисква нещо повече от словесни умения и способност да се справим със стреса. Често това, което казваме, е по-малко важно от това как го казваме. Важни са и другите невербални сигнали, които изпращаме: жестовете, които правим, начина, по който седим, колко бързо или колко силно говорим, колко близо стоим до другите хора. За да се задържи вниманието на другите и да се изгради връзка и доверие, пак е важен контролът на езика на тялото. Също така, трябва да бъдем в състояние точно да отговорим на невербалните сигнали, изпратени ни от други хора. 
 
Тази комуникация не спира, дори когато някой спре да говори. Дори когато си мълчим, ние все още комуникираме невербално. Помислете за това, което предаваме, мълчейки, както и дали това, което казваме, съвпада с това, което чувстваме. Ако настоявате, "Аз съм добре", докато стискате зъбите си и сте отместили поглед, тялото и ясно сигнализира за точно обратното. Невербални послания могат да предизвикат чувство на интерес, доверие, вълнение и желание за връзка - или те могат да генерират страх, объркване, недоверие и липса на интерес.
 
Кои са най-важните съвети за подобряване на невербалната комуникация?
 
Успешната невербална комуникация зависи от способността Ви да се справите със стреса, да признаете собствените си емоции и да разберете сигналите, които сте изпратили и получили. При общуването е важно да спазвате следните пунктове: 
NEWS_MORE_BOX
 
  • Фокусирайте се върху другия човек. Ако планирате това, което трябва да кажете или да мислите за нещо друго, вие почти сигурно ще пропуснете невербалните знаци и другите тънкости в разговора. 
  • Направете контакт с очите. При контакт с очите може да предизвикате интерес, да поддържате разговор и това да Ви помогне да прецените отговорите на другия човек. 
  • Обърнете внимание на невербалните сигнали, които изпращате и получавате, като изражението на лицето Ви, тона на гласа, позата, която сте заели и жестовете, които правите, допира, времето и темпото на разговор.