Можете ли да предположите, кои са водещите стресови фактори при децата? Учителите. Не. Всъщност, домашните, но това е близко. Домашните, уроците, подготовката за следващия учебен ден. При 53% процента от анкетирани родители с деца между 5 и 13 години в проучване на  Американската педиатрична асоциация домашните се сочат като най-водещия източник на стрес за последните 12 месеца.

Следващият по размер са... Приятелите. И средата, в която попадат след учебните занятия.
В същото време самите родители споделят, че също са в стрес – в 27% от случаите заради загуба на работа или финансови проблеми; 21% заради загуба на близък; 19% заради заболяване на член от семейството или приятел; 9% заради развод или раздяла и 31% заради друга емоционално сложна ситуация.

Специалистите ни обръщат внимание, че децата са като „гъби“ и те поемат нашия стрес, дори и да можем да се контролираме и да ги пазим от напрегнати ситуации. Детето е добър наблюдател и познава като експерт поведението, лицето и емоциите на любимите си хора. То може да „улови“ стреса дори от дистанция, по вибрацията на гласа.

Начин да се избегнат вредите на стреса и се предотврати вторично предаване на стрес от родителите към децата е да се прекарва повече време с тях. Трябва да има време за отдих, трябва да има специално време за спокоен разговор индивидуално с детето и между членовете на семейството. Детето придобива сигурност и увереност, когато може да разчита на стабилна основа у дома. То се нуждае от родителите, за да разбере емоциите си, да бъде успокоено, да му бъде предаден правилния опит как да се справи в една или друга ситуация, ако трябва и да бъде защитено. Примерът, който предаваме на децата, като умения да се справяме с трудности, всъщност му гарантират по-малко стрес в живота в който и да е план.
38% от американските родители информират като фактор тормоз отстрана на съученици или други деца и въпреки че за това явление ние не сме свикнали толкова да говорим и обсъждаме, не бива да изключваме за налично и в нашата страна. Това, което е необичайно като констатация за родителите, е, че малтретираните от съученици деца проявяват доста висока степен на стрес у дома (51%).

NEWS_MORE_BOXОбикновено допълнително обстоятелствата за децата се утежняват със стресов фактор от вкъщи – като наличие на безработен или болен родител. А ако поведението на едно дете може да се характеризира като асоциално – например то непрекъснато лъже, влиза в кавги, наред с изявата на симптоми като главоболие и болки в корема, е много вероятно върху него да се упражнява някакъв натиск. Не оставяйте нещата така – проверете ги, проучете обстановката в училище, сред приятелчетата, местата, които посещава...

Начин да се преодолее или директно да се предотврати подобен проблем е като се оказва положителна подкрепа на детето отстрана на родителите, възпитателите и учителите. Подходящ инструмент са извънучилищните занимания – но не уроците в случая – като спортни занимания, хоби, клубове по интереси, които помагат на детето да развие комуникативни и социални умения.

Тази „терапия“ е ефективна с не по-малка сила и при децата, които дразнят и тормозят другите.