Независимо, че срамът е субективно преживяване, предизвикано от ниска оценка на собственото поведение в дадена обективна ситуация, той може да е и критерий за положителни личностни качества.


Психолози твърдят, че хората, които остават безразлични в смущаваща ситуация, са по-малко склонни да изпитват съчувствие или състрадание.Точно обратното се получава при хората, които се изчервяват, започват да пелтечат и искат да се скрият от чуждите погледи. Този тип хора са щедри, заслужаващи доверие, грижовни и внимателни към околните.Липсата на смущение в неудобен момент може да е признак за липсата на надеждност у дадения човек, констатира ръководителят на проучването Матю Файнберг, докторант по психология в калифорнийския университет „Бъркли“.


 

 

Допълнителни проучвания в тази насока ще покажат, че положителните и отрицателните черти на човек могат да бъдат разкрити във всяка една ситуация или момент от ежедневието.

 

 

Проучването е публикувано в списание Personality and Social Psychology.