Според Гарднър създател на теорията за множествената интелигентност има 4 типа социални умения или междуличностна интелигентност: 
 

1. Способност за организиране на групи 

Това е основното качество на лидера, който координира и мобилизира усилията на група хора. Такъв талант имат режисьорите, продуцентите, офицерите и мениджърите на всяка една организация. Това са децата, които командват другите и определят кой какво ще играе или са капитани на отборите. 
 

2. Способност за намиране на решения чрез преговори

Такъв талант има посредника, който предотвратява конфликтите или ги разрешава, ако вече са налични. Хората с тази способност са добри в бизнес преговорите, добри арбитри и медиатори в спорове. Могат да станат добри дипломати, арбитри, да работят в областта на правото, или да са посредници или мениджъри при сливания. При децата това са тези, които разрешават конфликтите сред другарчетата си. 
 

3. Способност за лична връзка 


Способност за емпатия и свързаност. Тези умения позволяват лесно общуване, адекватно реагиране на чувствата и грижите на другите. Тези хора са добри в работа в екип, добри партньори, приятели или бизнес съдружници, могат да са успешни и като продавачи и като мениджъри, както и като учители. Такива деца се разбират с всички други деца, лесно се включват в игрите. Разчитат лесно емоциите на другите и са любимци на съучениците си. 
 

4. Способност за социален анализ

Това е умението да се улавят и разпознават чувствата, мотивите и грижите на другите. Това позволява бързо достигане на интимност във връзките. Такива хора са добри терапевти и психолози, или пък добри писатели
 
 
Всички тези умения са основни за междуличностното общуване, за успеха в обществото, ако щете за чара и харизмата. Хората, които ги притежават, влизат гладко и лесно в контакт с другите, мога да разчитат емоциите им, да водят и организират, да управляват конфликтите,  които неизбежно възникват. Те са естествени лидери, които изразяват колективната интелигентност и водят групата към нейните цели. Предпочитани са от другите и са популярни, тъй като подхранват позитивните емоции.  
NEWS_MORE_BOX
 
 
Тези умения за общуване почиват на емоционалната интелигентност. Хората които правят добро впечатление могат да наблюдават начина, по който изразяват своите емоции, да осъзнават как реагират другите и да пренастройват поведението си за да постигнат желан ефект. С това е добре да се внимава обаче, защото ако няма баланс между междуличностните способности и собствените нужди и чувства, това може да доведе до популярност за сметка на истинското ни аз и на личното удовлетворение. 
 
Когато социалните умения се окажат по-ценни от това да познаваме и почитаме собствените си чувства, се плаща тежка цена, човек става като социален хамелеон и изглежда така както се очаква от него, за да бъде харесван и обичан. Той може да прави добро впечатление, но да няма стабилни и удовлетворяващи връзки. По-здравословният вариант е да се балансира между верността на себе си и почтеното прилагане на определени социални умения. 
 
В духа на социалното общуване си струва да си дадем сметка и за умението да сме верни на себе си, да действаме в съгласие с най-дълбоките си чувства и ценности, независимо от социалните последствия и възможните сблъсъци, до които това може да доведе.