Един от методите за превенция на тежки психични състояния, като депресия и тревожност, е социалната ангажираност на учениците в училище. Това разкри ново проучване на изследователи от Австралия.

 

Приблизително 1 на всеки 5 подрастващи в Австралия ежегодно има проблем с психичното здраве и е засегнат от депресия или тревожност.


 

Пандемията от COVID-19 засили опасенията на специалистите за психичното здраве на младите хора.

 

Поради тази причина екип от учени провери дали социалната ангажираност и чувството за принадлежност в училище може да предотврати появата на по-късна депресия и тревожност при млади хора между 14- и 25-годишна възраст.

 

Направен е систематичен преглед в период от десет години, който изследва връзките между училищната ангажираност и психичните състояния - депресия и тревожност.

 

След анализ на 3552 различни статии, специалистите разкриват 34 надлъжни и две интервенционни проучвания, които отговарят на техните критерии за анализа.

 

Интервенционните проучвания измерват промяната в депресивните симптоми на участниците преди и след програмата, в сравнение с участниците, които не са получили програмата.

 

Според повечето изследвания по-голямата социална ангажираност в училище води до по-нисък риск от поява на депресия и тревожност в по-късен етап от живота на хората.

 

Едно от проучванията е проведено в САЩ и включва близо 10 000 ученика. Резултатите от него показват, че колкото по-ангажирани се чувстват учениците в своето училище, толкова по-нисък е техният риск от поява на депресия.

 

Социалната ангажираност в училище зависи от много фактори. Това са връзките между връстниците, контактът с учителите, както и самото обучение в училищната среда.

 

Позитивно влияние върху психичното състояние на учениците може да има подкрепата от техните учители, емоционалния контакт с приятели, усещането, че човек може да бъде себе си в училище, както и атмосферата и участието на децата в училищни дейности.

 

Резултатите показват възможността за превенция на някои психични заболявания чрез поддържане на благоприятна училищна среда.

 

Проведеният анализ затвърждава важността на социалната ангажираност на децата в училище, която освен приноса за израстването им като хора, е от голямо значение за тяхното психично благополучие в бъдеще.

 

Референции:

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-022-14364-6