В период на нова социална реалност и динамична промяна, преструктуриране на бизнес отношения и процеси, дистанционно онлайн работно място, интензивни лични преживявания и повишена чувствителност към социална отговорност, Фондация за развитие на емоционалната интелигентност поставя на фокус в събитията си връзката между емоционалната интелигентност и умението устойчивост. Седмицата на емоционалната интелигентност в България ще се проведе под мотото “Emotional Intelligence – Smart Strategy for Resilience at Work” в периода от 08.06 до 12.06.2020 г. и включва няколко виртуални събития.

 

Устойчивостта дава възможност на отделната личност, на екипите и лидерите в организациите да отстояват на непредсказуеми промени и силно стресиращи фактори от средата, коментират от ФРЕИ. „Формулата за бизнес успех през последните три месеца рязко се промени! Ако доскоро приемахме, че тя се свързва с планираност на процеси, срокове, отчетност или постигане на дългосрочни цели, то днес бизнес успехите са резултат от емоционална устойчивост, гъвкавост в управлението и адаптивност на хората в организациите.“ Твърди екипът на организацията за развитие на емоционалната интелигентност.


 

Събитията в Седмицата на емоционалната интелигентност са съобразени с новите условия на онлайн присъственост и обучение, разясняват от ФРЕШ. Те ще стартират на 08.06 с две уебинарни сесии с гост-лектори: двама световно признати експерта в областта на Емоционалната интелигентност – д-р Дейвид Карузо, съавтор на метода за изследване на емоционалната интелигентност MSCEIT, член на УС на Международното общество по Емоционална интелигентност (ISEI), преподавател в Университета на Йейл, и д-р Джон Пеллиттери, президент и съосновател на Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI) и преподавател в Градския университет в Ню Йорк, САЩ. 

 

Участниците в уебинарите ще имат възможността да се включат във виртуална лаборатория по изграждане на устойчивост в работна среда. Ще се запознаят с нови практически приложими методи за адаптация към професионалната кариера, споделени от д-р Джон Пеллиттери. Чрез „уроците“ за лидери на д-р Дейвид Карузо за решаване на предизвикателства чрез емоционална интелигентност ще могат да се надградят умения да се води бизнесът и хората към устойчивост, адаптивност и развитие в условия на динамични промени.

 

В периода от 09.06. до 12.06.2020 ще се проведе четиридневно сертификационно професионално обучение на две нива по емоционална интелигентност с водещ д-р Джон Пеллиттери. Програмата на обучението предоставя на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането ѝ във всички сфери на социалния живот. Сертификатите дават легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. 

 

Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички, които оценяват, че най-ценният им ресурс е психичното здраве и знаят, че емоционалната интелигентност е формула за постигане на устойчивост при промени, професионална адаптация и кариерно благополучие. 

 

Седмицата на емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на емоционална интелигентност, дава възможност да се преживеят неповторими моменти в общност, придобивайки нови знания от науката за емоционалната интелигентност!


Повече информация можете да намерите на страницата на Фондация за развитие на емоционалната интелигентност

 

 

ФРЕИ20