Разногласията възникват, защото двойката се състои от различни индивиди, с различни опитности, интереси и емоционални склонности. Независимо от степента си на съвместимост, партньорите винаги имат различия в гледната точка и тези различия водят до конфликти. Това се случва, особено когато са засегнати важни теми (пари, кариера, възпитание на децата, секс и т.н.) или дълбоки емоции (страх).
 
Много хора считат конфликта между интимните партньори като знак за несъвместимост, но понякога той е сигнал, че връзката се нуждае от развитие. Нормално е партньорите да имат неразбирателства от време на време, без това да застрашава отношенията им. Всъщност, разногласията могат да водят и до задълбочаване на интимността. Разковничето е в това как се справяме с конфликта.
 
Когато двойките не съумяват да разрешават различията си по функционален начин, конфликтът ескалира, партньорите избягват ситуацията или пък се парализират. Възможно е да се карат и да се сърдят един на друг в продължение на години. Бягството води до потулването на важни теми, които обаче оставайки неразрешени, създават още по-голям проблем впоследствие. Или след безкрайни караници без изход, партньорите се затварят в себе си и с времето охладняват емоционално един към друг.
 
Конфликтът е конструктивен тогава, когато води до разрешаване на проблеми, изглаждане на недоразумения и постигане на взаимно съгласие по отношение на личностните различия. Партньорите могат да застанат един срещу друг, обогатявайки взаимното си разбиране и задълбочавайки доверието си един към друг, както и към връзката. Как става това? Определящи аспекти за изхода от конфликта са: 1) за какво се караме и 2) как се караме.
 

За какво се караме?

Рядко двойките сядат целенасочено да обсъждат конкретна тема, по която имат разногласия. Понякога и това се случва, но най-често те се нараняват взаимно в разправии за нещо незначително. Например партньорите може да се карат за това как да подреждат съдовете в миялната или къде да се оставят ключовете след прибиране в дома. По-често се оказва, че истинският проблем е в личната интерпретация на поведението на другия. Например възможно е партньорът да се чувства пренебрегнат или приносът му омаловажен. Важно е да се стремим да сме съзнателни какъв е проблемът и да говорим за истинската му същност. Вероятността за намирането на решение на лошо дефиниран проблем е малка.
NEWS_MORE_BOX
 
 

Как се караме?

Лошата комуникация е извор на повечето проблеми в интимните отношения. Конфликти винаги възникват, но една добра комуникация може да трансформира конфликта в дискусия. Комуникацията е умение, което изисква съзнателни усилия. Следват някои идеи за подобряване на комуникацията. Те биха могли да помогнат в преодоляването на емоции и проблеми, които затрудняват отношенията.
 
 • Важно е разговорите да се провеждат с нагласа за взаимно уважение. Ако дебатът започне да ескалира или емоцията стане твърде силна, може да се договори време за почивка.
 • Това, което изглежда разбираемо за единия партньор, може да не е ясно за другия. Затова е важно да се говори за нещата директно, вместо да се очаква, че другият би се сетил или подразбрал смисъла на казаното.
 • Препоръчително е да се избягват прибързаните предположения и заключения.
 • Важно е да говорим за собствените си чувства и интерпретации, вместо да оценяваме поведението на другия. Например, можем да кажем „Аз се чувствам пренебрегнат, когато говориш по телефона по време на вечеря“, вместо  „Ти не ме уважаваш“.
 • Употребата на обобщения като „никога“ и „винаги“ е нежелателна. 
 • Изключително важно е да се обръща специално внимание на чувствата на другия.
 • Естествено, добре е да се избягва употребата на обиди, пренебрежителни думи или ругатни.
 • Заемането на отбранителна позиция и оправдаването не са конструктивни. 
 • Понякога е трудно, но е важно да се поддържа фокусът върху основната тема, а не да се прескача от тема в тема. 
 • Прекъсването и надприказването на партньора е сериозно препятствие за комуникацията. 
 • Важно е да не се напуска разговора внезапно, без ясното обяснение, че е необходима почивка и дискусията ще бъде продължена в близко бъдеще.
 
Способността да се разрешават конфликти може да задълбочи или да развали отношенията. Когато се справи успешно с конфликта, двойката изгражда повече интимност и разбирателство. Избягването на конфликта води до дистанция и отчужденост, а ескалирането му може да се отрази пагубно на връзката. Ключът към добри интимни отношения е в това, как конструктивно да се разрешават конфликтите. Ако се окаже, че партньорите имат трудности в преодоляването на различията си, препоръчително е да се обърнат към специалист, преди да са се установили неефективни модели на поведение, нанасящи трайни поражения върху отношенията.