Представяме Ви втория материал от авторската поредица
 
 
Интимни сексуални и емоционални отношения извън рамките на брака или на сериозна връзка се случват често както сред хетеросексуалните, така и сред хомосексуалните двойки. Статистически, изневярата е най-често срещаната причина за развод и двойките, в които се е случила изневяра имат 2 пъти по-голяма вероятност да се разделят.
 

Какво е изневярата?

Поведение, което един смята за изневяра, друг може да приема за нормална част от отношенията. Някои хора дефинират изневярата като сексуален акт с външен за връзката човек, а други я свързват с емоционално увлечение. Следователно, изневярата се определя не от конкретното действие, а от нарушаването на приетите в двойката граници на емоционална и сексуална обвързаност.
 

Причини

Съвременните системни подходи разглеждат изневярата като сигнал за проблеми, които рядко са сексуални. Аферите се случват и в стабилни връзки. Винаги е трудно на засегнатия партньор да разбере защо другият е изневерил. Често пъти партньорите не съзнават съществуващите проблеми и не разбират личния си принос за ситуацията. Ето някои от често срещаните причини за изневяра:
 
  • Понякога причините са лоша комуникация, липса на интимност или подкрепа, сексуална несъвместимост, противоречия във важни аспекти от ценностните системи на партньорите.
  • Някои партньори поддържат емоционална дистанция помежду си поради страх от близост. Те често използват конфликт или афери като средство за поддържане на дистанцията. Често и двамата партньори са замесени в паралелни връзки.
  • При продължителен дисбаланс между получаване и даване в двойката, се стига до етап на неудоволетворение. В този случай единият партньор жертва собствените си нужди заради другия, често без това да е желано или осъзнато от него и следователно остава неоценено. Рано или късно отдаденият се изразходва и се свързва с друг.
  • Ако единият партньор вече е решил да напусне връзката, изневярата предлага оправдание. Това може да се случи съзнателно или несъзнателно, подсигурявайки резервна връзка преди напускане на първата. Другият партньор може да счита, че причината за раздялата е изневярата и да не забелязва състоянието на връзката, което е довело до това състояние. 
  • Понякога изневярата се случва при необходимост от адаптация към нови обстоятелства или в моменти на важен преход като криза на средната възраст, напускането на дома от децата или други загуби и сътресения. И мъжете, и жените са склонни да търсят чрез такава връзка нова жизненост или да се опитат да замаскират усещания за празнота, депресия, тревожност или чувства, свързани с екзистенциални проблеми като старост и смърт.
  • При сексуално зависимите, както при всички зависими, сексът е използван компулсивно за да се притъпят емоционалните болки и празнота, подобно на начина, по който алкохолиците използват алкохола.
 
Отреагиране
При разкриване на аферата, реакциите на засегнатия партньор обикновено са както при шок след катастрофално събитие. Партньорът може да се чувства предаден, осквернен, отчаян, гневен, обезверен, усеща силна душевна болка, недоверие и тревога.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Изневерилият партньор също преживява силни чувства - срам, разкаяние, страх, гняв и т.н. Често се страхува, че ще бъде наказван завинаги, докато в същото време страда по загубата, която може да последва от изневярата.
 

Възстановяване и перспективи


Няма конкретен срок за възстановяването на връзката и продължителността зависи от това какво следва веднага след разкриването. Други фактори, които имат влияние върху процеса са мотивацията на партньорите, тяхното умение за комуникация, търпимост към напрежение и конфликт, капацитет за откровенност и уязвимост, поемане на лична отговорност, стил на привързаност.
 
Семейните терапевти използват системните подходи, за да помогнат на двойката да се възстанови след кризата. Ние не търсим вина, а работим върху интимността, комуникацията, очакванията, споразуменията и менажирането на конфликта във връзката. Вземаме предвид семейната история на всеки от партньорите, ключовите събития в живота им и фазите на развитие на връзката. Това е подход, който се базира на разбирането, че подобряването на взаимоотношенията намалява риска от следваща изневяра.
 
 
Повече за авторите:
 
 
Деница Банчевска е доктор по психология, психотерапевт и клиничен супервизор. Придобила е образованието и опита си в САЩ. Защитила е докторска степен в областта на човешкото развитие и семейната психотерапия. Притежава сертификат за психотерапевт към националната психотерапевтична асоциация на САЩ (ААМFТ).
В продължение на 11 години работи като терапевт, супервизор и научен изследовател към Щатския университет на Охайо (The Ohio State University), където се е учила от водещи в световен мащаб психолози и семейни психотерапевти.
Освен като терапевт, работи и като преподавател и супервизор в областта на психологията, социалната дейност и фамилната терапия. Член е на Българския институт по фамилна терапия и на Дружеството на психолозите в България.
Има богат опит с разнороден тип клиенти. Провежда индивидуална и семейна терапия, включително и с деца. Работи и с двойки с различна сексуална ориентация.
Преодоляване на тежки травми и проблеми във взаимоотношенията и ежедневието, справяне със симптоми на сериозни психични състояния, себепознаване и самоусъвършенстване са основните насоки, в които постига успех със своите клиенти. Тя разглежда психологичните процеси като ключов компонент от общото здравословно състояние и цялостност на индивида и вярва, че тяхното познаване води към един по-щастлив и осъзнат живот.
 
 
 
 
Д-р Веселин Христов е завършил медицина през 1994 г. Специализира анестезиология и реанимация, по-късно и психиатрия. От девет години работи като психиатър и психотерапевт. Тази комбинация от познания за тялото и психиката обуславят и неговия холистичен подход към здравето и третирането на различни психични състояния. Имa бoгaт oпит с пациенти от всички възрастови групи. Той е един от малкото детски психиатри в България. 
Занимава се с групова и индивидуална психотерапия, клинична супервизия, подготвяне на план с терапевтични цели, кризисна терапия, диагностика и медикаментозно лечение и изготвяне на експертизи. 
Практикува в няколко града - София, Русе, Велико Търново и Разград.