В навечерието на един от най-светлите празници в Puls.bg стартираме нова поредица, която заради ограничението на символите в заглавието ще наречем „Семейна психотерапия“. Поредицата е изключително авторска и се води от двама специалисти психотерапевти.
 
Изключително благодарим на Деница Банчевска и д-р Веселин Христов за възможността, която ни предоставят да се докоснем до съвременните възможности за корекция на онези детайли в ежедневието ни, които ни нараняват и отнемат от облика. Деница Банчевска е доктор по психология с квалификация придобита и дългогодишен практичен опит в САЩ. Д-р Веселин Христов се отличава с комбинацията от квалификации, които се допълват по неочакван начин, за да формират терапевтичните му умения. И двамата поотделно са уникални специалисти, тя – от малкото висококвалифицирани семейни терапевти у нас, той – от малцината детски психиатри. Защо работят заедно, и съответно защо заедно ще водят поредицата си в Puls.bg? Защото емоционалните проблеми, които имаме, обикновено не са просто и само на личността. Ние сме социални единици, от зачеването си сме зависими от семействата и те моделират нашите светоусещания, а нататък става още по-сложно. Проблемите в повечето случаи се раждат в дадена връзка, семейство, колектив, и могат да се решат във връзката, семейството и колектива, те не могат да изчезнат от самосебе си. А понякога се случва, че в обичта си нараняваме, или обсебваме, ставаме зависими, обезличаваме се, изразяваме се или разбираме другия неправилно, и се разминаваме. Не всичко е въпрос на егоизъм, късмет и избор, нали? Или напротив. Деница Банчевска и д-р Веселин Христов предстои да ни въведат в изкуството на семейните отношения.
Румяна Тасева, гл. редактор
 

Какво е семейна психотерапия и за какво служи тя?

 
Семейното или системното консултиране е сравнително по-нов подход в психотерапията, особено в България. Популярно схващане е, че семейните терапевти / консултанти работят само с двойки или семейства. Но всъщност, терапията се определя като семейна от начина, по който се мисли за проблемите, а не от броя клиенти, които седят в кабинета. Семейните терапевти, както индивидуалните психотерапевти, работят и с индивида. Съществената разлика е в това, че семейните терапевти се вглеждат в проблемите на личността, но в условията на системата, в която индивидът функционира - в контекста на семейството му, както и други връзки (училище, работа, приятели, и т.н.). Когато се работи с човека и с елементите на неговата система, това значително увеличава ефективността на терапевтичния процес. 
 
Семейните терапевти разглеждат семейството като нещо повече от сбора на неговите членове, както е в кибернетичната теория за системите. Този поглед позволява да видим как промяната в една част на системата оказва влияние върху другите й части и обратно. Семейството е система от личности, които споделят обща история и са свързани емоционално; те прилагат общи стратегии за задоволяване на нуждите на индивидуалните членове, но и за семейството като цяло. Когато ползваме тази гледна точка ние успяваме да разберем организацията на отношенията в семейството, която управлява както поведението на отделния индивид, така и на семейството като група. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Например, ако си представим човешкото тяло, можем да разберем как промяната в работата на един орган повлиява и променя функционирането на всички други органи. Друга илюстрация на този феномен можем да срещнем в кулинарията - кексът, който излиза от фурната не е просто сбор от яйца, брашно, мазнина, сода и т.н. Вкусът и консистенцията на кекса зависят от това как са комбинирани съставките му, формирайки по този начин нещо качествено ново. Същото важи и за системата на семейството. То не е просто съвкупност от членовете му, а зависи от това как те се свързват помежду си. Поведението на една конкретна личност не може да бъде анализирано и разбрано правилно, изолирано от другите. Всеки човек влияе на останалите и те на него; емоционалните процеси на всеки от системата са взаимосвързани, а оттам и тяхното емоционално здраве. Когато има симптоми на тревожност, депресия или поведенчески проблеми при детето, ние изследваме цялото семейство, за да помогнем на детето.
 
Например, ако клиент се оплаква от някакви симптоми, семейният терапевт ще попита за междуличностните отношения в семейството. Не, за да се търси вина за проблема, а за да се разкрият ресурсите на семейството за справяне, а също и да се разберат причините за сформирането и поддържането на симптомите. Например, неволно съпругата може да общува със съпруга си така, както майка й е общувала с баща й; това обаче предизвиква различна ответна реакция в съпруга й. Целта на терапевта е да подпомогне разкриването на това, как тези отношения оказват влияние върху индивидуалните, актуални симптоми на съпругата (тревожност, депресия или раздразнителност) и да приложи адекватно действие, което да повлияе както личните, така и системните причини за проблема.
 
Системният метод е възникнал от необходимостта да се обяснят и предотвратят някои неприемливи актове в поведението на пациентите с психиатрични проблеми. Например, много алкохолици и наркомани след успешно лечение, бързо се завръщат към своята зависимост при завръщането си у дома. Подобен феномен е наблюдаван и при шизофренни пациенти. Оказва се, че преструктурирането на семейните отношения променя този факт. Впоследствие се доказва, че това е ефективно, независимо от проблема на клиента и дали той го счита за личен или семеен. Използвайки системния подход, в следващи броеве ще ви представим нашата професионална подход на често срещани проблеми в семейството, свързани с партньорските взаимоотношения, възпитанието на децата, сексуалност и комуникация.
 
 
Повече за авторите:
 
Деница Банчевска е доктор по психология, психотерапевт и клиничен супервизор. Придобила е образованието и опита си в САЩ. Защитила е докторска степен в областта на човешкото развитие и семейната психотерапия. Притежава сертификат за психотерапевт към националната психотерапевтична асоциация на САЩ (ААМFТ).
В продължение на 11 години работи като терапевт, супервизор и научен изследовател към Щатския университет на Охайо (The Ohio State University), където се е учила от водещи в световен мащаб психолози и семейни психотерапевти.
Освен като терапевт, работи и като преподавател и супервизор в областта на психологията, социалната дейност и фамилната терапия. Член е на Българския институт по фамилна терапия и на Дружеството на психолозите в България.
Има богат опит с разнороден тип клиенти. Провежда индивидуална и семейна терапия, включително и с деца. Работи и с двойки с различна сексуална ориентация.
Преодоляване на тежки травми и проблеми във взаимоотношенията и ежедневието, справяне със симптоми на сериозни психични състояния, себепознаване и самоусъвършенстване са основните насоки, в които постига успех със своите клиенти. Тя разглежда психологичните процеси като ключов компонент от общото здравословно състояние и цялостност на индивида и вярва, че тяхното познаване води към един по-щастлив и осъзнат живот.
 
 
Д-р Веселин Христов е завършил медицина през 1994 г. Специализира анестезиология и реанимация, по-късно и психиатрия. От девет години работи като психиатър и психотерапевт. Тази комбинация от познания за тялото и психиката обуславят и неговия холистичен подход към здравето и третирането на различни психични състояния. Имa бoгaт oпит с пациенти от всички възрастови групи. Той е един от малкото детски психиатри в България. 
Занимава се с групова и индивидуална психотерапия, клинична супервизия, подготвяне на план с терапевтични цели, кризисна терапия, диагностика и медикаментозно лечение и изготвяне на експертизи. 
Практикува в няколко града - София, Русе, Велико Търново и Разград.