Редица фактори като затлъстяване, тютюнопушене, замърсяване на въздуха повишават риска от преждевременна смърт. Ново проучване показва, че към този списък трябва да се добави и липсата на социални контакти.

 

Човекът по своята същност е социално същество и когато е сам, това неминуемо се отразява на неговата психика и душевен мир и то отрицателно. Доказано физическото здраве и продължителността на живота са пряко свързани със здравата психика.


 

Емоционалният и психически срив и депресията винаги водят след себе си поредица от здравословни проблеми.

 

В съвременното общество самотата става все по-често срещано явление и не случайно психолози и лекари започват да я свързват с по-голяма заболеваемост и скъсяване на живота. Често самотата води до задълбочаваща се депресия и последващи смущения в здравословното състояния, а понякога и до самоубийство.

 

Психолози от САЩ са установили, че самотата и социалната изолация допринасят за преждевременната смърт сред хората под 65 години.

 

Връзката между самотата и ранната смърт е по-изразена сред младите хора, въпреки че възрастните хора е по-вероятно да са самотни.

NEWS_MORE_BOX

 

Самотата и социалната изолация могат значително да се различават. Някои хора могат да бъдат заобиколени от много други, но въпреки това да се чувстват самотни.

 

В други случаи човек може да предпочита да е сам и по свое желание да се изолира от другите. Във всички случаи обаче ефектът върху живота е еднакъв.

 

Заболявания, от които самотните хора умират по-често отколкото семейните хора, са сърдечносъдовите. При самотните хора два пъти повече е снижена двигателната активност.

 

Те се движат по-малко, правят по малко неща и това влияе негативно на здравето им.

 

Според експерти ефектът от самотата върху организма е сравним с този на затлъстяването.

 

Поради развитието на технологиите и появата на интернет може да изглежда, че хората днес са по-близки от всякога, но в действителност броят на самотните хора непрекъснато се увеличава, подчертават сведующи.