Първа част на материала

 

В желанието си да дадат най-доброто от себе си, много родители се опитват да влязат в ролята на супер-майка или супер-баща. Доведената майка може да идва с интензивно чувство за грижа за детето, дома и партньора си. Доведеният баща може да се опитва да влезе в семейството твърде бързо, да има отношение към дисциплината и да иска да научи децата на това, което смята, че са пропуснали. И двамата може да се опитват да подкупват децата с подаръци и приятни занимания. Биологичните родители също правят подобни грешки. За съжаление, тези практики често водят до разочарования. По-продуктивно е да се подходи с внимание, спокойствие и търпение. 


 

Друго често срещано предизвикателство за новосъздадените семейства са нереалистичните очаквания, които могат да доведат до отхвърляне или обида. Например детето може да очаква доведеният родител да бъде ужасен или прекрасен, родителят може да очаква, че може да стои настрана от детето на партньора си без последици; доведеният родител може да вярва, че с появата си ще оправи дисциплината и реда в семейството и т.н. Важно е да има възможно най-висока степен на осъзнатост, за да се избегнат подводните камъни и неочаквани обрати. 

 

Много хората вярват, че ако някой изпитва чувства към партньора си, то този човек автоматично би обичал и детето му. За съжаление обаче, това невинаги е така. Любовта се случва, но очакването това да е непосредствено и веднага, може да има обратен ефект. 

 

Дисциплината е една от най-често срещаните предизвикателства в семействата с доведени деца или родител. Същността на дисциплината не е в наказанието, а в осигуряването на структура и напътстването на децата. Дори в биологичното семейство често имат разногласия, въпреки че партньорите по подразбиране са равноправни участници във вземането на решения. В семействата с доведени родители партньорите трябва да постигнат съгласие не само за модела на дисциплина, но и за това кой какви решения и отговорности може да поема, взимайки в предвид и съществуващата динамика в семейството. Дисциплината и структурата са форма на грижа и любов към децата. 

 

Срещите с липсващия биологичен родител често са разстройващи за всички. Всеки път, когато детето се мести от един дом в друг, болката от травмата, свързана с развода може да се възвръща. Този проблем се преодолява най-лесно като ясно се планират и съгласуват тези срещи, включително тяхната честота и продължителност. Важно е да се помни, че стабилността не зависи толкова от структурата на семейството – дали родителите са разведени, самотни или има доведен родител. Стабилността зависи предимно от организацията на семейството, която включва грижа, постоянство/предсказуемост, усещане за принадлежност и ясни граници/очаквания. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Чувството на вина и съревнованието между родителите може да доведе до липсата на чувство за граници на децата, което се асоциира с проблеми по-късно в живота. Отсъстващият родител често страда от това, че децата му се отглеждат от някой, когото той не одобрява. Страхува се, че може да загуби връзката си с децата или да бъде злепоставен в техните очи. Този родител – баща или майка, често изпитва нуждата да „наваксва“ като ги „глези“. В случаите, когато родителите делят равни права, децата имат възможността да ги манипулират един спрямо друг, което отново може да доведе до проблемно възпитание. Затова колаборацията и ясните очаквания между партньори и родители са от изключителна важност.

 

Доведените семейства са породени от загуба. Такова семейство се създава след „смъртта“ на биологичното семейство или пропадналия брак. Всеки член на такова семейство вероятно е преживял загуба на позиция и територия и често живее с усещането за несигурност на новата си позиция. Желанието за стабилност и подкрепа се изостря и се отразява на семейната динамика. Всеки, съзнателно или не, се пита към какво принадлежи и каква е неговата позиция. Важно е да се дефинира и установи този ред, за да се предотврати проблематичното съперничество. 

 

Въпреки предизвикателствата, добре функциониращото семейство с доведени членове предлага на децата повече ресурси. Предоставя им се по-голямо разнообразие от идеи, концепции и опитности. В същото време доведеният родител печели любовта, възхищението и уважението на още едно дете. Историята познава много случаи на доведени родители, които са упражнили силно позитивно влияние върху доведените си деца. 

 

В нашата психотерапевтична практика често работим с деца и доведени родители и знаем, че динамиката в такива семейства може да бъде функционална и удовлетворителна за всички членове на семейството. Важно е да има разбиране за комплексността на тези взаимоотношения, осъзнаване на предизвикателствата и ясно разпределение на ролите в семейството. Взимайки в предвид уникалността на конкретното семейство, помагаме на родителите да достигнат до консенсус по отношение на приоритети, отговорности и очаквания. Подкрепяме ги в съставянето на план, който да включва йерархия на взаимоотношенията, организация на дома, отговорности и очаквания от членовете на семейството.