Преди да започнем да се настройваме негативно към детето и реагираме бурно, при подозрение в употреба на наркотични вещества или алкохол, като родители трябва да сме наясно за 4 условия за това то да посегне към тях.
 
Тийнейджърите са една особена група хора – нито са деца, но, със сигурност, още не са и възрастни. Положението при тях е също като в периода на току-що проходилите – чувстват се достатъчно независими, тъй като са в състояние да организират част от живота си, но в същото време заради липсата им на опит често изпадат в положение на залитане.
 
Приятелите са средата, която влияе най-вече на поведението на детето в тези години. При 12-часово откъсване от дома заради работа е трудно да се контролира вече макар и порасналото дете. Като родители не ни остава нищо друго, освен да мобилизираме силите си в този изключително изпитващ способностите ни период и продължим постоянно да упражняваме деликатен, ненатрапващ се контрол. Успехът на метода се заключава първо в условието да бъдем наблюдателни по отношение на детето си, ежедневно, и след това отворени и приятелски настроени към него. Само в обстановка на доверие, детето би споделило за натиск върху него да опита забранени или непрепоръчителни за възрастта му субстанции, независимо дали се касае за такъв упражняван отстрана на приятели или дори възрастни.
 
Една немалка част от хората опитват наркотични вещества от любопитство, което абсолютно важи и при изброяване на причините за начало на употреба на алкохол и опиати при тийнейджърите.
 
Тъжното е, че децата, особено в тази възраст, страдат в не по-малка степен от депресия и тревожност. Понякога, по примера на възрастни, те са склонни да посегнат към алкохол и наркотици, вярвайки че така ще се освободят от напрежението, което изпитват.
 
Детето се превръща в зависим, ако постоянно страда заради проблеми в отношенията си с родителите, расте в недобра обстановка, не му върви в училище.
 
Има и друга група тийнейджъри, които прибягват до употребата на наркотици и алкохол, за да преодолеят вътрешните си задръжки и стеснителност и могат да бъдат по-общителни и добре приети от връстниците си. Посяга се към тях и заради желанието да бъде впечатлен обектът на сексуални желания...
 
Специалисти потвърждават, че тийнейджърът е изкусен при укриването на следите за употреба на тютюн, алкохол и наркотици, но родителят би могъл да „усети“ подобна вероятност по наличието на други неочевидни и индиректни признаци. По принцип част от случаите на депресия и хранителни разстройва при тийнейджърите са обвързани вече със зависимост от субстанции.
 
Психолози съветват родителите да бъдат нащрек при следните прояви от страна на детето:
NEWS_MORE_BOX
 
  • рязко влошаване на успеха в училище, което по принцип е признак за наличие на сериозен проблем;
  • прекъсване на стари приятелства от детството;
  • влошаване до степен липса на комуникацията на взаимоотношенията с родителите. Враждебност в отношенията с близки и други хора;
  • изоставяне на хобита, особено на силно желани преди занимания като спорт, музика;
  • ако се наблюдава често променящо се настроение
  • склонност към подвеждане и лъжи
  • предприемане на необясними рискове и
  • проблеми с поведението в училище.
 
За да поддържате контакт с детето си, да изпитва то пълноценност от връзката помежду ви, и съответно да можете да уловите тревожните признаци в поведението му, ще трябва задължително да отделяте време за него, да бъдете заедно, да общувате. Предприемайте поне веднъж в седмицата някакво общо занимание, което да не е свързано със задължения.
 
Не се страхувайте да задавате въпроси, иначе няма как да изпълнявате родителската си мисия. Добре е да знаете и къде излиза детето ви и да познавате приятелите му.
 
В случай, че подозирате пристрастяване, имайте предвид че тийнейджърите обикновено употребяват такива субстанции между 16 и 18 часа, когато е най-малко вероятно да има някой вкъщи. Няколко индицентни прибирания в по-ранни часове вероятно ще ви помогнат да разясните съмненията си.
 
Опитайте се никога да не изпадате в сутиация да назидавате детето си, дори и да го хванете на „местопрестъплението“. Мъмренето само ще влоши отношенията ви. Колкото и да е голям шокът за вас, не забравяйте, че детето ви се нуждае много повече от помощ от вас.
 
Дори и неведнага, се опитайте да поговорите с детето. С нормален тон, в благоприятна, предразполагаща обстановка и го изслушайте. Вероятно, то има много какво да сподели...