Когато ежедневният стрес от родителството стане хроничен, той може да се превърне в интензивно изтощение, което кара родителите да се дистанцират от децата си, да проявяват агресия към тях и да се чувстват несигурни в своите способности.

 

Това показва изследване, публикувано в списание Clinical Psychological Science. Резултатите сочат, че този вид бърнаут може да има тежки последици както за родителя, така и за детето.


 

Преумората при родителя поражда идеята за бягство – възрастните започват да мечтаят да се освободят от родителството и всички стресови фактори, свързани с него, като понякога дори започват да мислят за самоубийство.

 

Липсата на внимание и любов, както и проявата на безразличие към децата, са друг резултат от преумората..

 

Част от наблюдаваните в проучването последици попадат в категорията „насилие“, включваща вербална и психологическа агресия (заплахи или обиди) и физическа агресия (удряне или шамари), насочена към децата.

 

Родителският бърнаут (прегаряне) е дефиниран като синдром на изтощение, характеризиращ се с преумора, физическо и емоционално изтощение, апатия към децата и чувство за провал като родител.

 

Американският психолог Хърбърт Дж. Фройденбергер за първи път въвежда термина бърнаут през 1974 г. по отношение на преумората при работещите служители.

 

Доскоро бърнаутът при родителите не беше изучаван системно и относително малко се знае за последиците от него.

 

„Има голям натиск върху родителите в сегашния културен контекст“, казва за Psychologicalscience.com водещият изследовател Мойра Николайчак от Университета в Ловейн.

 

„Да си перфектен родител е невъзможно и опитът да бъдеш такъв може да доведе до изтощение. Нашите изследвания показват, че всичко, което позволява на родителите да презареждат батериите си, за да се избегне изтощаването, е полезно за децата."

 

Николайчак и съавторите Джеймс Дж. Грос от Станфордския университет и Изабел Роскам от Университета в Ловейн започват да се интересуват от бърнаута при родителите след клинични срещи с възрастни, които в резултат на родителско изтощение са станали противоположни на това, което се опитват да бъдат.

 

Тримата изследователи решават директно да изследват последиците, свързани с бърнаут при родители в Белгия и Великобритания.

 

За целта се набират родители чрез социални мрежи, училища, педиатри и други източници. Те попълват последователно три онлайн въпросника през интервал от около 5,5 месеца.

 

Въпросниците измерват първо емоционалното изтощение, дистанциране и чувството за несправяне при тях.

 

На второ място се изследват мислите им за бягство от семейството и степента, в която са започнали да пренебрегват физическите, образователните и емоционалните нужди на децата си.

 

На трето място се събира информация за тяхната склонност към словесно, физическо или психологическо насилие към децата.

 

Тъй като много от зададените въпроси са на чувствителна тема, изследователите отчитат и склонността на участниците да избират обществено приемливи отговори, когато се сблъскат с деликатни въпроси.

 

Данните на участниците разкриват силната връзка между родителската преумора и трите групи последици.

 

Те показват, че преумората на родителите води до безразличие, насилие и мисъл за бягство от семейството. Преумората на родителите и пренебрегването на децата взаимно се подхранват: бърнаутът води до повишено пренебрежение, което води до повишен бърнаут. Родителското насилие е явна последица от преумората.

 

Необходими са допълнителни проучвания, за да се потвърдят тези констатации. Въпреки това категоричността на резултатите показва, че преумората на родителите има тежки последици, казват изследователите.

 

„Родителите трябва да знаят, че грижата за себе си е полезна за децата, и че когато се чувстват силно изтощени, трябва да потърсят помощ. Специалистите в областта на здравеопазването трябва да бъдат информирани за родителския бърнаут, за да могат точно да го диагностицират и да предоставят на родителите най-подходящите грижи. А онези, които се занимават с обществено здраве, трябва да премахнат табуто върху преумората при родителите, което ще ги насърчи да потърсят помощта, от която се нуждаят “, заключава Николайчак.

 

Източник: https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A215783/datastream/PDF_01/view

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal%3A215783/datastream/PDF_01/view