Обикновено, когато работещи мъже и жени започнат семейство, това решение има по-силен отрицателен ефект върху работата на жените, отколкото на мъжете: несъответствието е най-голямо за жените, които инвестират старателно в образование и очакват да поддържат добре изразена кариера. Причината за това е проста: въпреки че числото на мъжете, които поемат по-големите грижи за децата расте прогресивно, майките все още са тези, които масово се ангажират с тази роля. А, както повечето родители са добре запознати, детските грижи са стресиращи и отнемат много време.

 

На хартия, съвременните жени имат по-голям избор в това как да живеят живота си, в сравнение с техните майки и баби. Жените биват насърчавани многократно да приемат тези избори, като им се повтаря, че могат да „имат всичко”. За съжаление, стереотипите, които все още носим във връзка с родителските роли, както и ограниченията, с които се сблъскваме, когато става дума за семеен отпуск и разходи, невинаги са в полза на семействата. Например в редица страни, България включително, повечето политики предлагат на майките по-дълги отпуски, отколкото на бащите (бащите в България имат на разположение само 15 дни платен отпуск по бащинство).


 

Според някои изследвания обаче, като това, проведено от Ерен Рехел през 2013 г. и публикувано в Gender & Society, бащите, на които им се позволява по-дълга почивка по бащинство (повече от три седмици), се ангажират по-адекватно с ежедневните реалности около децата, като в последствие се превръщат в активни родители, а не просто помощници на своите жени. Допълнително, според друго изследване на страниците на Work, Employment, and Society - момичетата, отглеждани в домове с работещи майки, са по-склонни да притежават успешна кариера, а синовете са по-склонни да прекарват повече време като възрастни, грижейки се за собственото си семейство.

 

Най-големият проблем за работещите майки е идеята да са на разположение денонощно - както вкъщи, така и в офиса. И докато повечето се заемат с това предизвикателство, те ще са успешни, само доколкото работодателите и мениджърите, които оформят офис политиката и културата на работа, ги подкрепят във всички аспекти на живота им: у дома и на работното място.

 

Проблемът обаче не касае единствено майките: може би е трудно работещите майки да си набавят добър нощен сън, но работното време оказва влияние и на съня на техните деца.

 

В изследване, подкрепено от Националния институт по детско здраве и човешко развитие към Националните институти по здравеопазване, което изучава навиците на сън на деца на възраст от пет до девет години, се демонстрира как липсата на гъвкавост в работните графици на майките застрашава съня на децата. Ако родителите могат редовно да се грижат за децата си, помагайки им да изградят здравословна рутина на сън, това би било особено полезно в дългосрочен план за детския растеж и развитие, твърди изследователският екип.