Положителните думи и околните позитивни хора биха могли да удължат антидепресивните ефекти на кетамина сред пациенти, страдащи от депресия, резистентна на терапия. Това разкриха изследователи от Университета в Питсбург.

 

Според резултати получени от двойно-сляпо, рандомизирано клинично проучване, проведено в Питсбърг, евтини, автоматизирани поведенчески интервенции в определен момент след еднократно лечение с кетамин могат да помогнат за контрола на симптомите на депресия поне за един месец.


 

Използването на просто кондициониране в периода след приложено лечение с кетамин, когато мозъкът е възприемчив към нова информация, позволява на специалистите да преследят ключови етапи и характеристики на депресията.

 

Контролираното от специалисти лечение на депресия с кетамин може да облекчи симптомите дори само два часа след инфузията, неговите ефекти биха могли да изчезнат след няколко седмици, което стимулира пациентите отново да потърсят помощ.

 

Част от екипа от изследователи е д-р Ребека Прайс, която е доцент по психиатрия в Медицинския факултет на Питсбург. Тя провежда едно от първите проучвания, според които интравенозният кетамин би могъл да подпомогне за понижаване на суицидните мисли на хората с депресия.

 

В основата на новопроведеното клинично изследване стои разработена от доц. Прайс стратегия, която съчетава прилагането на една инжекция с кетамин и автоматизирано компютърно базирано обучение, което използва положителни думи и образи, за да повлияе на начина, по който човек вижда себе си.

 

На екрана на компютър се появяват думи като „сладко“, „мило“ и „достойно“, заедно със снимка на пациента и изображения на усмихнати хора.

 

Общият брой на участниците е над 150. Всички от тях са възрастни пациенти с депресия, която е резистентна на лечение. Те са разделени на групи.

 

След прилагане на инфузия с кетамин една от групите пациенти завършва осем 20-минутни сесии на компютърно базирано обучение в продължение на четири дни, а друга група получи нетерапевтична версия на компютърните задачи. Инфузиите на третата група са с физиологичен разтвор, последвана от активно обучение.

 

През следващия месец хората в групата, чиято терапия включва инфузии на кетамин плюс компютърно обучение съобщават за наличието на по-малко симптоми на депресия за по-дълъг период от време в сравнение с тези, които не са обучавани или които не получават кетамин

 

Това предполага, че неврокогнитивното обучение е разширява продължителноста на ефектите на кетамина като антидепресант.

 

Направените разкрития, биха могли да подпомогнат за разработката на нови методи за справяне с депресия при пациенти, при които прилаганите до момента терапевтични подходи не са ефективни.

 

Проучването е публикувано в сп. American Journal of Psychiatry.

 

Референции:

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.20220216