В семействата, в които бащите си играят с децата в ранна възраст, е много възможно родителите да се подкрепят повече, в сравнение с двойките, които споделят игрите заедно, сочи проучване, публикувано в списание Developmental Psychology.


Проучването е проведено в държавния университет в Охайо. В него са включени 112 двойки с деца на около 4-години.


Родителите отговарят на въпроси, свързани с честотата и продължителността на игра и грижи за детето. След анкетата учените наблюдават семействата в продължение на 20 минути, докато се полагат част от ежедневни грижи за детето.


Резултатите сочат, че семействата, в които бащата се грижи повече за детето са много по-сплотени и в тях рядко възникват спорове.


Тези резултати могат да разочароват хората, които смятат, че грижите трябва да се разделят поравно между партньорите, споделя съавторът на проучването Сара Съливан, професор по човешкото развитие и семейна наука, като добавя, че проучването показва, че съществуват повече от един начин за споделяне на родителските задължения.