Отглеждането на дете е наистина трудна задача, дори ако сте педагог, психолог или друга „подходяща“ професия. Няма рецепти, няма правила, които да определят как да отгледаме детето си „правилно“. Разбира се, „правилното“ е под въпрос, просто защото няма „правилни“ родители, а родители, които се стараят.


За някои появата на бебе изглежда като заплаха, тъй като всички знаем, че отглеждането на деца има своите отговорности и изисквания. С това се появява и конфликт на потребностите, между нашите и на нашето дете, както и вътреличностни конфликти. Трябва да признаем, че имаме дете и възрастен-родител, които често са в конфликт помежду си.


И така, какво трябва да направим, за да намерим баланс? Някои от опциите могат да бъдат: пренебрегването на собствените ни нужди и неконтролируемото задоволяване на нуждите на детето; дисциплината и потискането на всички нужди и задоволяването само на социално приемливи нужди; пренебрегването на детето и задоволяването на нашите нужди.Вероятно нито една от тези опции не е средно положение.


Друг неразбран въпрос е дисциплината и разграничаването. Много от нас научават, че не бива да разглезват детето. Разглезеното дете е това, чиито родители задоволяват безразборно всички негови нужди и прищявки без комуникация помежду им. В много случаи е някакъв начин за възнаграждаване на родителите, или защото те липсват по-дълго време, или защото чувстват вина, че не намират време и извинение. Добре възпитаваното дете съответно е това, на което родителите му просто са до него, слушат нуждите му и общуват с него.


По отношение на дисциплината и определянето на граници, те явно се различават, тъй като в дисциплината има порицание и наказание, често без обяснение. При определянето на граници родителят обяснява на детето си причината, поради която в този момент не може да задоволи нито едно от желанията му.


Много пъти начинът, по който забраняваме нещо на детето си, без да обясняваме защо, докато за нас това е позволено, е като демонстрация на сила, тъй като детето е малкият слаб и зависим член на семейството, а родителите са силните, от които зависи всичко. Забраните, които не са придружени от обяснение, не се разбират от детето, но изглеждат като ограничение. Много пъти чуваме родители да казват на децата си „не“, а когато попитат „защо?“, отговарят „защото аз така казвам“. Това не е приемлив диалог между родител и дете.


Това, което можем да направим, не е просто, нито се прилага някаква техника, и трябва да имаме предвид някои неща. Детето не е слабо същество без воля, желания и нужди. Трябва да се отнасяме към него като към малко човече с потребности – не само от биологични, но и за грижи, сигурност и социални нужди.

 

Това са нуждата от любов, взаимоотношения с другите, социална принадлежност, приятелства. Също така, необходимостта от уважение и признание от другите (репутация, престиж, признателност, уважение). И не на последно място чувство за пълноценност и самоуважение.


Когато забраняваме нещо, трябва да обясняваме причината, точно както възрастните искат да знаят защо. Много помага осигуряването на спокойна и безопасна среда на разбиране и комуникация. Необходими са ясни и гъвкави граници.


Родителят и детето поставят нови диадни отношения, в които и двете страни се нуждаят от комуникация. Затова в началото на връзката двете страни се събират, за да общуват и да се адаптират една към друга. По същия начин бебето ще се адаптира към депресирана или нервна майка. Добре е да знаем, че поведението ни има последствия, защото неговата реалност сме ние. Така че, когато не се чувстваме добре, търсим помощта на специалист. Детето имитира всяко наше добро или лошо поведение. Добре е да говорим с децата ни за нашите чувства. Гневът и ревността не са срамни. Хубаво е да бъдем честни.


Ние наказваме поведение, като отнемаме привилегии и наказваме само неговото поведение. Обясняваме това, с което не сме съгласни, без да наказваме самото дете.


От голямо значение за доброто ни съществуване е да не пренебрегваме собствените си нужди. Когато имаме проблем и възникне напрежение, е добре трета страна като бабите и дядовците да се включи, като поеме детето, докато се успокоим. Климатът на родителите, които са разделени, докато живеят заедно, се възприема от децата, както и всякакви добри или нездравословни взаимоотношения. Не се представяйте като перфектни и безпогрешни. Когато сгрешите, признайте го и се извинете. 


И накрая, добре е да знаете, че при кърмачетата има фази на развитие, когато те са напрегнати и могат да изразят силен гняв. Всичко, от което се нуждаят, е разбиране и приемане, прегръдката няма да им навреди!