Мъжете са по-склонни към нарцисизъм от жените, независимо от възрастта им, заключи научен екип от Факултета по мениджмънт на Университета на Бъфало, САЩ. Изводът се базира на анализа на 355 проучвания, свързани с нарцистичните прояви на личността, на 475 хиляди души общо за период от 31 години. Предстои специалното му публикуване в сп. Psychological Bulletin.

Под нарцисизъм се разбират различни форми на дисфункция в междуличностните отношения, като неспособност за поддържане на продължителна интимна връзка, неетично и агресивно поведение. От друга страна, нарцисизмът е показател за способности като самоуважение, емоционална стабилност и лидерски качества, коментира Емили Гриджалва, доцент по философия и ръководител на научния труд.

В работата си екипът изследва нарцисизма в три аспекта: лидерство/авторитарен стил на комуникация, респектиращо влияние/самоизтъкване и реално въздействие на личността.

При анализа си изследователите констатират, че мъжете много повече от жените са склонни да използват другите и да смятат, че имат правото на някои привилегии в обществото.

Следващото голямо разминаване между половете е, че за разлика от нежната половинка на човечеството, представителите на силната му част, умеят да отстояват позицията си и имат желание да властват над останалите, но същевременно и едните, и другите, не са застраховани от излишна суетност и самодостатъчност.

NEWS_MORE_BOXНарцисизмът логично се подклажда от възприетите стереотипи и очаквания по полов признак в обществото. Това, че жените не са взимали, поради една или друга причина, лидерски позиции най-вероятно е причина за различията във възприятията за женственост и лидерство.

Възприемаме от най-ранното си детство различни модели на поведение, диференцирани по пол, а излизането от общоприетите рамки носи редица трудности и отхвърляне от групата. Пример за което е по-високата критичност и негативна оценка на обществото към жени с по-агресивно или авторитарно поведение. Това създава повече напрежение и трудности за жените при желание за по-различна реализация и натиск за потискане на тези техни прояви от хората, отколкото при мъжете.

Тепърва предстои изследователският екип да изучи социалните, културни и дори физиологични фактори, които налагат подобна полова диференциация.