В ранна възраст децата реагират в по-голяма степен на гласа на своята майка. Това се променя след около 13 години според екип от изследователи от Стандфордския университет.

 

Проведено е проучване, в което са включени деца на възраст между 7 и 16 години. Неговата цел е да определи по какъв начин мозъкът на децата реагира на различните гласове - познати и непознати.


 

На всеки един участник, вкючен в проучването, е пуснат запис на определен глас. Единият, от които е на майката на съответното дете, а другият е непознат за него. В този момент изследователите наблюдават мозъчната им активност посредством функционален ядрено магнитен резонанс (фЯМР).

 

Анализът на изследователите разкрива, че малките деца не само могат много точно да идентифицират гласа на своята майка, но и чуването на нейния глас задейства множество зони за обработка на информация в техния мозък.

 

С напредването на възрастта, когато децата достигнат 13-14 години, силно изразените реакции спрямо гласа на техните майки отслабва.

 

След време мозъкът на тинейджърите реагира по-малко развълнувано на родителския глас, отколкото на този на непознат човек.

 

Изследователите разкриват, че активността на гласово-селективната горна темпорална бразда нараства спрямо непознати гласове и шумове с нарастването на възрастта на тийнейджърите, в сравнение с тази при среща с познати звуци.

 

Резултатите от това проучване, помагат за потвърждаването на различните теории, според които човешкият мозък се развива, за да реагира на променящата се около него среда.

 

При децата този процес на адаптация е от голямо значение.

 

Поради тази причина техният мозък подпомага при израстването им и развитието на тяхната способност за социализация и комуникация с околните. Това се постига, чрез възможнотта на мозъка да обръща повече внимание на гласа на други хора, отколкото на този на майката.

 

Учените разкриват значима промяна в социалната ориентация на подрастващите, което би могло да бъде от полза при разбиране на невроразвитието в различни клинични популации със социални и комуникационни затруднения.

 

Проучването е публикувано в сп. The Journal of Neuroscience.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-04-brain-scans-teens-nonfamilial-voices.html

https://medicalxpress.com/news/2022-04-brain-scans-teens-nonfamilial-voices.html