С близките ни приятели може би ни свързват много повече неща, отколкото предполагаме. Връзката се простира до неподозирани дълбини и вероятно достига чак до гените. Според специализирано проучване по темата много вероятно е крепката връзка с най-близките ни приятели да се дължи на наличието на общи гени.

 

Природно заложената ни склонност да се сближаваме с хора, с които споделяме общи интереси, е кодирана именно от близостта на генетичните ни заложби. До това заключение достигат учени от Станфордския университет, изучавайки връзките между 5000 двойки близки приятели от детинство. Според учените разпознаването наличието на близки до нашите гени у друг човек е подсъзнателен феномен, чиито особености тепърва ще се разкриват.


 

Сравнявайки генотипните особености на хора, които са близки приятели, с тези на по-далечни им хора от обкръжението, учените доказват въпросното свое наблюдение. Оказва се, че хората формират приятелските си кръгове на база физически и емоционални сходства, много от които може да бъдат проследени до идентичност в генетичните заложби.

 

Това схващане не омаловажава значението и на общата среда, в която хората пребивават и се сближават преди да станат приятели. Общата среда също има своята роля за формирането на приятелства. Тя се изразява във факта, че в идентична среда на обитание близките генетично хора много по-лесно се откриват на база на идентичните си реакции към определени ситуации. Това е основна движеща сила за създаване на устойчиви приятелства.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Посочените от учените данни идват като контрапункт на познатото схващане, че противоположностите се привличат. Според експертите това схващане е в сила предимно по отношение на представителите на противоположния пол и е в основата на подсъзнателния избор на брачен партньор. Оформяйки кръга от приятелите си обаче, повечето от нас са водени от търсенето на генетично кодирани сходства. И в тази група попадат не само сходствата в характерите.

 

Наличието на идентични гени според учените е причина и за честите случаи на дружба между хора с близък ръст, сходни цветове на косата и кожата, подобно телосложение и др.

 

Дали е осъзната, или не, генетичната близост е основно изискване при създаването на крепка приятелска дружба. И все пак, добре че не единствено условие. Как иначе щяхме да се сдобиваме с толкова разнообразни в много отношения приятели, с които можем да споделяме всякакви терзания!