Силата на вечното детско „Защо?“ и  „Какво е това?“ се крие в стимулиране на въображението и стартиране на критичното мислене и подлагане под съмнение на всичко, което заобикаля детето.


Някои въпроси наистина могат да затруднят възрастния, от когото детето очаква отговор. Но за да остане живо детското любопитство, то се нуждае от своите отговори, дори и в случаите, в които родителите нямат готови.


Въпросите значително се увеличават в периода от 2-годишна възраст, когато малкото дете започва и постепенно да формира кратки изречения. Децата над 30-36-месечна възраст започват да задават все повече въпроси.Изследване установява, че децата между три и пет години задават средно по 76 въпроса на час. Когнитивната сила на задаването на въпроси се крие в два основни аспекта – изработване на механизъм за събиране на информация, както и запаметяването ѝ, за да бъде използвана в бъдеще.


Въпреки всичко важно е да се прави разлика между това кога детето има нужда от тази информация и в кои случаи въпросите имат за цел получаване и задържане на индивидуално внимание.


В тези случаи е подходящо отклоняване на вниманието към игра, а подсказващи сигнали са изчерпване на темата; когато детето вече дори не изчаква да получи отговор или дори когато възрастният започва да се уморява.


Честият отказ да се коментира и да се отговаря на детските въпроси може да показва на детето, че въпросите са неадекватни или, че дори не желаем да водим диалог с него.


Дори да не сме подготвени с готови отговори истинската отзивчивост, която показва възрастният към желанието на детето си да научи нещо ново, ще бъде оценена от него, дори да не можем веднага да му отговорим на конкретния въпрос.


В тези случаи подходящо е използването на момента, за да се потърси заедно информация по дадената тема. Ако въпросът е зададен в неподходящ момент, той може да бъде записан на тефтер или на телефона пред детето, като му обещаем по-късно да го проучим заедно.


Референции:
1. Chouinard M. et al., Children's questions: A mechanism for cognitive development;
2. W. Sears, M. Sears; The Baby Book.