Концепцията за Аз-а е централна за разбирането на развитието и ефектите от депресията върху жените. Какво представлява разбирането за „Аз“ във времето зависи от епистемологичните и теоретични възгледи на всеки индивид. От феминистка критична гледна точка, Аз-ът се състои от физическото тяло, както и от емоционалните, духовните, психологическите и менталните елементи на всяка жена (Cameron και McDermott 2007; Ussher 1997). Освен това е по-малко вероятно човек да има едно Аз, отколкото да има множество, редуващи се и развиващи се идентичности (или субективности), които се адаптират към и са повлияни от контекста, в който живеят жените (Qin 2004, Stapleton 2000).

 

Исторически, социални, политически, правни, културни и икономически контексти, които са променливи във времето, водят до различия между жените по отношение на идентичността, която те преживяват и имат като жени. Ето защо, в ключови феминистки теории относно насилието, основано на пола срещу жените и депресията при жените, различията се признават. Влиянието на различни рамки и отношения на властта също означава, че жените могат да бъдат суспендирани и ограничени в развитието и промяната на тяхното чувство за себе си и идентичност. Lafrance и Stoppard (2006), например, откриват, че жените с депресия обикновено описват себе си по отношение на ролите на пола и усилията си да отговорят на социалните очаквания. Описанията „добра(и)“ редовно се свързват с женската идентичност, като момиче, съпруга и майка, което води до създаването на идентичността „добра жена“ в социалните дискусии за женската идентичност.Отбелязвайки, че жените са се опитвали да намерят различни начини да отхвърлят ролята на „добрата жена“, Lafrance и Stoppard съобщават, че „добрата жена е изградена като фалшива идентичност, която държи и е спирачка за автентичното аз на жената“. В резултат на това представите за автентичното и фалшивото аз започват да играят роля в разсъжденията за това как може да се развие депресията при жените и начина, по който жените могат да възприемат и разбират своите преживявания и възстановителни процеси.


Winnicott (1965) теоретизира, че автентичното и фалшивото Аз се развиват рано в ранна детска възраст и че фалшивото Аз се развива, когато е необходимо, за да защити и прикрие истинското си Аз. Winnicott (1965) твърди, че това е вероятно да се случи, когато спонтанността и креативността на автентичното Аз и следователно вътрешната реалност на бебето са в състояние да се развият по безопасен и предвидим начин.


Нереалният Аз, който се характеризира в съответствие със социалните и екологични изисквания и очаквания, поема контрол над личността.


С порастването на бебето расте и нереалният Аз, заедно с връзките, основани на него. Автентичното Аз обаче би могло да остане, да бъде разпознато и, когато е безопасно, да бъде репатрирано в цялостното Аз, макар и за дълъг период от време и с интензивна подкрепа и/или лечение. 


Тези теории отразяват възприемането на ролята на "добрата жена", която се играе от жени, които се фокусират върху нуждите на другите с малко или никакво значение за собствените си нужди. Въпреки че жените в депресия може да не се самоопределят като цинични изпълнители, разбирането на развитието на депресията като възможен резултат от непрекъснато тълкуване на неавтентична роля или фалшиво аз може да им даде шанс да спрат да влизат в ролите си, да получат разбиране за това как може да се е развила депресията им и да преоценят чувството си за себе си и идентичност.

 

Литература:
Cameron N, McDermott F (2007) Social work and the body. New York Palgrave MacMillan
Qin, D. (2004) Toward a critical feminist perspective of culture and self. Feminism Psychol 14(2):297–312
Stoppard J (1997) Women’s bodies, women’s lives and depression: towards a reconciliation of material and discursive accounts. In: Ussher J (ed) Body talk: the material and discursive regulation of sexuality, madness and reproduction. Routledge, London
Winnicott, DW. (1965) Ego distortion in terms of true and false self. In: Winnicott DW (ed) The maturational processes and the facilitating environment: studies in the theory of emotional development. The Hogarth Press Limited, London