Повечето деца в предучилищна възраст обичат книжките и проявяват интерес към тях, дори и да не могат да четат. Когато редовно четем на детето, дори и само по 10 минути на ден, посаждаме в него любов към книгите, и можем да забележим някои промени в поведението му, които показват готовност за четене.

 

Кои признаци показват готовност за четене?


 

 • Детето разглежда книжки и проявява интерес към четенето;
 • Познава буквите и умее да рецитира азбуката;
 • Може да разкаже със свои думи приказка, която му е била прочетена на глас;
 • Пише и чете собственото си име;
 • Има богат речник;
 • Умее да си измисля рими и да играе игри с думи;
 • Успява да открие сричките в една дума;
 • Навършило е 4 или 5 години (някои деца се научават по-късно);
 • Запаметява и рецитира любимите си книжки страница по страница;
 • Преструва се, че чете и пише, като проследява с очи текста отляво надясно;
 • Интересува се от прочита на думи, изписани върху табели, витрини, етикети;
 • Разбира връзката между буквите и звуците, които им съответстват;
 • Успява да определи началния и крайния звук в дадена дума.​​​​​​

Готовността на детето за четене зависи и от физическата му координация, която му помага да се ориентира в пространството, както и от развитието на фината му моторика.

 

Защо подготовката за четене е важна?

 

При някои деца научаването на четене отнема повече време и упражнения, отколкото могат да получат в предучилищната група или в детската градина. Поради тази причина е добре родителите да отделят време, за да подпомогнат уменията им за четене, без да се стига до принуда, която би имала обратния ефект.

 

Занимания по четене в предучилищна възраст

 

Четете книги, в които има много повтарящи се фрази. Повторението помага на детето да запомни визуално думите и да играе активна роля в четенето, защото знае какво следва. Когато детето запомни историята и е в състояние да я рецитира, става по-уверено, което го окуражава да се опитва да чете.

 

Когато четете, правете кратки паузи, в които питайте детето какво мисли, че ще се случи по-нататък. По този начин то разсъждава над историята, а докато я обсъждате обогатява своя речник.

 

Обърнете внимание на надписите, които срещате всеки ден върху табели или етикети на храни. Помолете детето да Ви помогне със списъка за пазаруване, като изпише покупките, които му диктувате буква по буква.

 

Измислете си приказка, комикс или история. Запишете я, за да можете да си я четете по-късно. Посочете всяка дума, докато я произнасяте.

 

Сложете етикети с названията на предметите вкъщи – хладилник, врата, компютър, цвете. Детето ще запомни визуално тези думи и ще може да ги разпознае в текста.

 

Помолете ваши приятели да Ви пишат писма, които да четете заедно с детето. Уверете се, че почеркът е ясен и четлив, а думите са лесни за разбиране. След като приключите с четенето, помогнете на детето да напише отговор на своя приятел.

 

Научаването на четене може да е трудно, както за Вас, така и за Вашето дете. В случай, че детето се изнервя или изморява, опитайте отново след седмица или две. По-важното е да съхраните интереса и любовта към книгите и вълнуващите идеи, приключения и знания, скрити в тях.