Много деца ще се завърнат в детската градина след дълго отсъствие следствие от извънредната обстановка в страна, а много от малките за първи път ще прекрачат прага на детското учебно заведение. 


Започването на детска градина е огромен и значителен момент в живота на детето, но е важно за всеки родител да е спокоен и уверен, че детето е готово за тази важна стъпка. Хубаво е родителите да знаят как се очаква децата да се държат както в началото, така и в края на учебната година. Това не означава, че всяко дете трябва да бъде перфектно през цялото време, когато е в детска градина, но че трябва да има някои основни умения, преди да направи прехода.


Ето няколко насоки, които родителите трябва да вземат предвид:


По отношение на социалното взаимодействие, едно дете, което е готово за детска градина, трябва да може да играе и да работи добре с другите и да знае как да си сътрудничи и да споделя (както с физически обекти, така и с идеи). Някои деца бавно се сближават с други, особено ако нямат братя и сестри, но е добре поне да имат желание да участват в групови занимания като пеене, римуване и говорене.

 

В по-голямата си част се очаква от дете, което е в детската градина, да слуша учителя и другите деца, да може да обръща внимание и да следва указанията и да има някакво ниво на самоконтрол, особено в групова обстановка.


Едно от по-строгите умения, които трябва да учат детските градини е развиването на официални работни навици, тъй като учебната среда е нова за тях. До края на учебната година децата трябва да могат да изпълнят задача и да следват инструкции от учителя, да се грижат за техните материали, като моливи и пастели, и да работят самостоятелно по някои задачи.


В предучилищните групи не се очаква децата да могат да четат, но преди да тръгнат на училище трябва да имат основно разпознаване на букви и цифри, да могат да пишат и изписват имената си и да могат да броят до десет в прав и обратен ред, което се усвоява в детската градина.


Дори за деца, които са били в ясла, детската градина ще внесе промяна в тяхната рутина, така че може да се очаква известна тревожност, но с помощта и разбирането на педагозите децата би следвало бързо да приемат детската градина като интересно и забавно място. Родителите имат огромна роля в прекрачването на прага на един нов етап от живота на децата.


Родителите могат да помогнат на децата си като им разказват как ще тръгнат на детска градина и какво ще правят там. От особена важност е формирането на положителна нагласа. Ако имат възможност родителите, добре е да посетят градината заедно с детето и да се запознаят с преподавателите.


Добре е максимално да сме пручили децата си към самостоятелност. Децата е хубаво да умеят да се обличат и хранят самостоятелно. От полза е, ако режимът постепенно започне да се пригодява към този от детската градина – по-ранно ставане, спазване на часовете за хранене и спане. Така смяната на обичайната рутина няма да е толкова стресова за детето. Ако детето не спи на обяд, може поне да бъде научено да лежи в леглото тихо и да си почива.


В детските градини невинаги позволяват, но е хубаво да може детето да вземе със себе си любима играчка или вещ. Това ще облекчи до известна степен раздялата с родителя и дома. Децата често плачат при раздяла с майката и много от децата се много тревожни през цялото време на нейното отсъствие.

 

Ако родителите или педагозите считат, че тревожността излиза от рамките на нормалното страдание, е редно да се консултират с психолог. Много често това поведение на децата е пренесено от някой от родителите. Завишените нива на тревожност у майката, нефункционалността на собствената ѝ роля в живота на детето – всичко това може да провокира подобно поведение. Преди всичко, в такива ситуации е необходимо да се промени вътрешното състояние на майката.


Детската градина е място, където децата полагат първи стъпки към живота извън семейната среда. Именно там се оформят, развиват и затвърждават основите на социалните и емоционални умения, които в последствие служат през целия живот.