„Детето ми няма желание да учи. Мързи го. Просто не иска да положи усилие.“

 

Това е един от най-големите страхове за всеки родител. Образователната система е така устроена, че влизането в университет зависи от оценките, а възможностите за работа се определят не от уменията и силните страни, а от дипломата.


 

Всичко това подхранва родителските страхове, че когато пренебрегва учението, детето е обречено на неуспешна реализация.

 

При някои деца липсата на интерес може да е свързана с обучителни затруднения, поведенчески и дори психологически проблеми. Причините за нежеланието му да учи трябва да бъдат открити и разбрани, за да можем да му помогнем.

 

Винаги има причина, поради която детето не иска да учи:

  • Темпото, с което се поднася учебния материал, е твърде бързо;
  • Обучителни затруднения или липса на самоувереност;
  • Разсейване заради телевизия и социални мрежи (приложенията за родителски контрол помагат в този случай);
  • Семейни проблеми;
  • Пренебрежение от страна на родителите;
  • Твърде голям натиск или претоварване;
  • Липса на очаквания за добро представяне;
  • Депресия и други психологически проблеми;
  • Стрес заради връстници или лоша училищна среда.

Това са малка част от причините, поради които детето не проявява интерес към ученето.

 

Освен това наблюденията на педагози показват, че повечето добри ученици не са такива по рождение. Индивидуалността на детето играе важна роля, но повечето деца, които са добри ученици, са станали такива и благодарение на насърчението и подкрепата вкъщи. Дори училището да е главен източник на знания, личностното израстване на детето се дължи на фактори извън стените на класната стая.

 

В началото бе Словото

 

Децата, които развиват любов към книгите, могат да развият и любов към ученето. Често затрудненията с четенето стават пречка за ученето по всички предмети в начален етап и оставят своя тежък отпечатък върху нагласите на детето. Затова, помогнете на детето да заобича четенето. Четете му често. Нека и то ви чете на глас. Създайте си семеен ритуал: всеки да си отделя по 20-30 минути вечер за четене. Дайте добър пример като изберете книга вместо телевизия или интернет. Нека четенето бъде забавно, като детето избира само книгите, които чете.

 

Открито и искрено общуване

 

Насърчавайте детето да споделя чувствата и мислите си за това, което се случва с неговото образование, без да го осъждате. Дори и да не сте на едно мнение, зачетете мнението му и потърсете заедно начин да се справи с трудностите.

 

Нека ученето бъде интересно

 

Ученето става интересно, когато включва интересни за детето теми. Когато има възможност, нека детето избере само темата на проекта или съчинението, което има да напише. Добре е децата да участват в избора на извънкласните си дейности. И без това образованието до голяма степен се свежда до контрол, заучени фрази и монотонност.

 

Различните стилове на учене имат значение

 

Всяко дете има различни способности и предпочитан начин на учене. При някои деца доминира един стил на учене, но при повечето има комбинация от стилове на учене. Като откриете оптималния за детето начин да учи, ще можете да използвате и техники, които ще подобрят скоростта на ученето.

 

Фокусирайте се върху знанията

 

Вместо да питате детето как се е справило с контролното по математика, помолете го да покаже това, което е научило и му е най-интересно, или това, което го затруднява. Така му показвате, че научването на нещо ново е по-важно от оценките.

 

Помогнете на детето да се организира

 

Помогнете на детето да подреди училищните си принадлежности, срокове, задания. Разпиляността е характерна за децата в начална училищна възраст, дори и при децата в прогимназиален етап, и понякога може да остави в детето усещането, че е претрупано. Несигурните и объркани деца прекарват повече време и усилия в учене.

 

Съсредоточете се върху силните страни

 

Фокусирането върху силните страни на детето може да бъде трудно, но е жизненоважно за емоционалното му здраве и дори може да предреши академичния му напредък. Подкрепата и заинтересоваността на родителите мотивират детето да продължи да учи, когато му е трудно или безинтересно. И обратно, съсредоточаването върху слабостите му предизвиква обезсърчение, стрес и липса на желание за учене.

 

Животът е училище, в което всеки ден учим нещо ново. Насърчавайте детето да изследва света около себе си, да задава въпроси и да мисли критично за това, което вижда и преживява.