Едно от най-тъжните статистически данни за развода описва колко онеправдани са майките, но, за съжаление, и децата са засегнати в това отношение. Докато доходите на бащата се увеличават в по-голямата си част, майките би следвало да се лишат от кариерни възможности, за да се посветят на отглеждането на децата, особено ако са по-малки и нямат помощ отстрани. Всички знаем, че финансовите разходи по отглеждането на едно дете никак не са малки, а нуждите на децата нарастват с тяхната възраст.


В психологически аспект, при раздяла, респективно развод на родителите, децата започват да изпитват несигурност. Те започват да се чувстват изгубени и изоставени, не знаят какво да очакват, страхуват се, че ще загубят завинаги напускащия родител. Твърде често децата се чувстват като източникът на проблемите на родителите им и следователно са придружени от силна вина и измъчвани от мисли, че отговорността е тяхна. Понякога усещат, че самите те трябва да се грижат за къщата, братята и сестрите си и дори родителите си, когато видят, че сами не могат да се справят със ситуацията. С други думи, те често поемат отговорности далеч над очакванията за възрастта и възможностите им.


Децата започват да изпитват не само чувство на загуба за разбитото семейство, но и чувство на траур. Миналото, в което са живяли, сега им се струва фантазно и илюзорно. Със сигурност и несигурност за бъдещето, което са приемали за даденост, за плановете, които са правили в съзнанието си със семейството, мечтите, които няма да се сбъднат. Децата ги завладява чувство на тъга, примесена с гняв към всичко, което се случва, чувстват се незащитени, тъжни затова, че родителите им не са успели да спасят семейството и да го поддържат цяло, въпреки проблемите, които са имали за разрешаване.Най-голямата им грижа обаче е дали ще успеят да защитят любовта, която изпитват и към двамата родители, тоест дали ще им бъде позволено да продължат да обичат и двамата, както досега. Това е факт, който е един от най-тежките проблеми за децата в разведени семейства. Ужасно е да имат усещането, че трябва да крият, че са копнели за бащата например и да се правят на безразлични, защото чувстват, че майката няма да може да го понесе, понеже ще го преживее като предателство.


В много случаи същото важи и за разширените семейства. С други думи, детето научава, че когато е с членове на едната страна на семейството си, трябва да се държи така, сякаш другата изобщо не съществува. В някои случаи, за щастие по-малко сега, отколкото в миналото, всеки път, когато посещава едно семейство, той е принуден да чува лоши думи, псувни, обвинения и т.н. срещу другия "лагер" като цяло. Тази позиция е непоносима за едно дете, то чувства, че трябва да се раздели на две, сякаш е принуждавано да вземе страна. Превръща се в разменна монета между враждуващите му родители.


Всички тези трудности често създават специфични проблеми за детето, тоест то развива симптоми, които можем лесно да наблюдаваме, както у дома, така и в училище. Възможно е да стане непокорно и непослушно, да развие чувства на гняв и агресия. Възможно е да се затвори в себе си, да се изолира, да развие тревожност, дори депресия, да започне да изпитва затруднения с концентрацията и вниманието, да понижи оценките си в училище и т.н. Може да развие и психосоматични проблеми, физически симптоми, отговарящи на душевната му болка.


Проблемите стават по-интензивни, когато ежедневието на детето се промени, ако например то е принудено да се премести от квартала и дома си. Най-честата промяна, с която трябва да се справи, е въпросът за домашната дисциплина. Границите вече не са еднакви, не защото родителите се адаптират към новите условия, а защото са толкова погълнати от своите, че, за съжаление, не обръщат достатъчно внимание и в крайна сметка пренебрегват детето, неволно, разбира се. В такива моменти родителите често „му отпускаме края“ и пропускаме да ги сложим навреме в леглото, пропускаме да проверим домашните им и др.  Детето, обаче, изпитва огромна несигурност и страх, тъй като чувства неспособността на родителите си да му се наложат или пълното им емоционално отсъствие, дори когато говорим за родителя, който е физически близо до детето.


Усещането за самота е огромно - детето вече не може толкова лесно да се оплаче на единия родител от другия например, то внезапно осъзнава, че сега има два лагера. Интересното е, че за децата, които са преживели конфликтния брак на родителите си с интензивни изблици, нещата са по-лесни. От една страна, това съперничество вече е много познато и затова те са по-добре подготвени да се изправят срещу него. От друга страна, и това е особено важно, децата с тези лоши преживявания изпитват същото голямо облекчение при раздялата: „Най-накрая атмосферата у дома е по-спокойна, накрая всички се успокоихме и поне по този начин имаме достъп до единия родител, докато преди нямахме до нито един". Както сподели една моя клиентка за подобен случай: „Молих се на родителите ми да се разведат.“


Следователно тук виждаме, че опитът при развод не е и не може да бъде еднакъв за всички деца. Разбира се, правим някои обобщения, но е добре да се има предвид, че всяко дете и всеки развод са различни. Това, което има значение за самото дете, е ситуацията в сравнение с предишната фаза преди раздялата. Емоциите обикновено са смесени, както често се случва при възрастните и е добре да се уважава това.


Изследванията показват, че има различия в преживяването на развода по отношение както на пола, така и на възрастта. Много проучвания установяват, че момчетата имат по-големи трудности при първоначалната раздяла, докато момичетата изглежда се справят по-добре с нея. Това може да се дължи на факта, че обикновено бащата е напускащият и това вероятно ще бъде по-дезориентиращо за момчетата в този ранен етап. На следващите етапи обаче, момичетата са тези, които изпитват по-голяма трудност. Така че всички деца преминават през труден или травмиращ процес, или в началото, или на по-късен етап.


По отношение на възрастта няма как да не заключим, че фазата на юношеството е особено труден период. Причината е, че на този етап от живота юношата започва да експериментира с взаимоотношенията, да развива нови аспекти на своята идентичност и емоционалните процеси все още са до известна степен нестабилни. За да може юношата да изпълни тази цел, той се нуждае от стабилност в останалите ѝ аспекти от живота му и по-специално в семейството му. Когато липсва тази стабилност и предсказуемост, тогава той не се чувства достатъчно силен, за да развие личността си и да експериментира, вместо това се ограничава и затваря в себе си. В съзнанието му също има объркване относно модела на връзката, който е имал предвид преди и как ще се повлияе на избора на собствения му партньор в резултат на раздялата му. Накратко, разводът на този етап от развитието на детето го тласка навътре към семейството, докато нормалната тенденция би го тласнала навън към приятелите и изграждане на взаимоотношения в социална среда извън семейството.


Ще направя само една препратка отново към много ранната детска възраст. Можем да кажем, че детето, което не е опознало семейството или бащата, когато е било у дома, може да е в по-добро положение. Но това също е много важно и също е загуба за детето. От една страна, то може да има затруднения в бъдещите си взаимоотношения, без да е израснал с модела на двойка, особено ако родителите не създадат ново семейство. От друга страна, съществува риск то да не получи възможността да установи връзка с напускащия родител, което е с негативни последици за развитието на личността му и отношенията му като цяло с хора от този пол.