Според Лилиън Кънингам от The Washington Post т.нар. „Типология на Майерс-Бригс” бива използвана от 10 000 компании, 2 500 колежа и 200 правителствени агенции в САЩ, а според VOX занимаващата се с нейния маркетинг компания печели около 20 милиона долара годишно. Единственият проблем: според специалистите „Типология на Майерс-Бригс” е напълно безсмислена.


Тестът, който представлява личностен въпросник, изготвен от Катарин Кук Бригс и дъщеря ѝ Изабел Бригс Майерс, обещава да ви каже коя от 16-те типа психологически „личности” ви приляга най-много. За целта, трябва да отговорите на 93 въпроса и да бъдете оценени спрямо следните бинарни отношения:


1. Е (екстраверсия) — I (интроверсия);
2. S (сетивност) — N (интуиция);
3. T (мислене) — F (чувстване);
4. J (съждение) — P (възприятие)На тяхна база човек може да се ориентира към кой от 16-те типа попада. Например ENFJ е „екстровертен, интуитивен, чувстващ и разсъдлив” тип, а INTP е „интровертен, интуитивен, мислещ и възприемащ” тип.


Исторически, тестът е създаден през 40-те години и е базиран върху книгата „Психологически типове” (1921 г.) на известния психоаналитик Карл Густав Юнг. Теоретично, хората биха могли да се възползват от теста, ако той посочи точно кой край на спектъра от дадена категория е най-близо до тях.

 

Обзорен преглед, публикуван през 1993 г. в Journal of Career Planning and Employment от Дейвид Питенгър, обаче демонстрира, че тестът осигурява непоследователни и неточни резултати: например 50% от хората достигат до различни резултати, когато го проведат след кратък период от време за втори път.

 

NEWS_MORE_BOX


Проблемът е, че въпросникът е съставен от редица грешни дихотомии, което означава, че създава ситуация, в която две алтернативни черти се представят като единствените варианти, когато всъщност са налице и други. Хората са динамични системи, които се променят през времето в зависимост от редица фактори, поради което подобни черти биха се отличавали с това, което в статистиката се нарича мултимодална дистрибуция, в контраст на бимодалната.


След като „Типологията на Майерс-Бригс” не може да категоризира адекватно хората (най-много да ги накара да се чувстват доволни, след като са го направили), тя не може да се използва за правенето на адекватни предвиждания. Днес психолозите по-скоро използват т.нар. „5-факторен модел” (самият той е далеч от безпроблемен), който измерва черти като екстраверсия, сътрудничество, съзнателност, невротизъм и отвореност към нов опит.